Pēteris Breinkopfs

(Kolka)

(1891. gada 14. janvāris – 1972. gada 4. aprīlis)

Līvu savienības priekšsēdētājs, lībiešu sabiedriskais darbinieks

Pēteris Breinkopfs dzimis jūrnieku un kuģīpašnieku dzimtā. Tēvs Didriķis (1850-1924), kuram piederēja vairāki burinieki - Alcor, Mars, Mercur, Waronis. Pēterim Breinkopfam divi  vecāki brāļi - Alfreds un Augusts. 

Mācījies Mazirbes jūrskolā, taču skolu nav pabeidzis slimības dēļ. 

Pēc Pirmā pasaules kara ieguvis jaunsaimniecību un 1926. gadā uzcēlis „Ziedleju” mājas[1], kur trīsdesmitajos gados darbojusies Sīkraga pirmās pakāpes pamatskola.[2] 

1931. gadā Pēteris Breinkopfs piedalījies Saeimas vēlēšanās kā Progresīvās Apvienības kandidāts, toties Saeimā  netika ievēlēts.

Laikā no 1936. līdz 1940. gada Pēteris Breinkopfs vadījis Līvu savienību, pēc tam valsts vara organizāciju likvidējusi. Viņa vadības laikā tika uzcelts un atklāts Lībiešu tautas nams.[3] Tautas nama atklāšanas dienā Pēteris Breinkopfs bija sagatavojis pārskatu par tautas nama celšanu.[1] Robalde M. Lībieši trīsdesmitajos gados // Padomju Karogs, Nr.22 (1989. gada 18. februāris), 3.lpp.

[2] Dundaga.lv (2010). Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Pieejams: https://www.dundaga.lv/files/2020/7/1/Dundaga_paskaidrojuma_raksts_galared_1.pdf [sk. 02.03.2021.].

[3] Livones.net (2010). Mūžībā aizgājusi Erna Vanaga. Pieejams: http://www.livones.net/liv/norises/2010/muziba-aizgajusi-erna-vanaga [sk. 02.03.2021.].

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .