Uģis Brūveris

(Balgale)
(1971. gada 28. jūnijs)

sportists soļotājs, piedalījies Sidnejas olimpiskajās spēlēs

Dzimis Balgales pagasta „Saulstaru” mājās.

2000. gadā piedalījies Sidnejas olimpiskajās spēlēs 50 kilometru soļošanā un ieņēmis 35. vietu.[1]

2000. gadā piedalījies arī Latvijas ziemas meistarsacīkstēs vieglatlētikā, kas norisinājušās Rīgas Sporta manēžā. Šajās sacensībās godalgotu vietu nav ieguvis.[2]

2004. gadā piedalījies starptautiskajās soļošanas sacensībās Ogrē, kas bija veltītas daudzkārtējā pasaules rekordista soļošanā Jāņa Daliņa simtajai dzimšanas dienai. Uģis Brūveris šajās sacensības soļošanas 30 kilometru distancē ieguvis otro vietu.[3][1] Bauskas Sporta skola. Latvijas vieglatlētu rezultāti olimpiskajās spēlēs [Microsoft PowerPoint prezentācija]. Pieejams: https://www.bauskassportaskola.lv/wp-content/uploads/2020/04/Olimpi%C4%81de-4.pptx [Sk. 16.04.2021.].

[2] Stalidzēns Māris. Latvijas ziemas meistarsacīkstes finišējušas // Sports, Nr.31 (2000. gada 7. februāris), 8.lpp.

[3] Sports // Austrālijas Latvietis, Nr.2727 (2004. gada 10. novembris), 7.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .