Lija Dunska

(Roja/Talsi)

(1961. gada 9. septembris)

folkloras kopas „Talsi” un Talsu tautas nama muzikantu kopas „Tals’ trimiš” vadītāja, bijusi Laucienes folkloras kopas “Trejteka” vadītāja

Dzimusi Kaltenē. No 1971. gada dzīvojusi „Eglītēs”.[1]

Mācījusies Rojas vidusskolā un Rojas mūzikas skolā.[2]

No 2003. gada folkloras kopu „Talsi” vada Lija Dunska. Folkloras kopa „Talsi” tika izveidota 1990. gadā un tajā dzied visu paaudžu cilvēki. Folkloras kopa „Talsi” piedalījusies dažādos pasākumos un svētkos gan vairākās Latvijas pilsētās, gan ārpus Latvijas.[3]

Lija Dunska vada arī Talsu tautas nama muzikantu kopu „Tals’ trimiš”. Šī muzikantu kopa izveidota 2008. gadā un tā ir uz folkloras kopas bāzes izveidota atsevišķa vienība, kas sevi dēvē par  danču vai tautas muzikantiem. „Tals’ Trimiš” muzicējuši vairākās Latvijas vietās, kā arī ārpus Latvijas.[4]

Vadījusi arī Laucienes folkloras kopu „Trejteka”.[5] Šī folkloras kopa izveidota 2006. gadā.[6]

Lija Dunska nodarbojas arī ar apģērbu šūšanu. Vairāk nekā 10 gadus mācību centrā „BUTS” Talsu filiālē pasniedz profesionālās kvalifikācijas izglītības programmas „Drēbnieks” apmācības.[7] Par Liju Dunsku mācību centra „BUTS” Talsu filiāles vadītāja Dace Zeļģe atklājusi:[8] 

"[..] pedagoģe Lija vienmēr sevi pierādījusi kā pedantisku cilvēku, prasīgu pedagogu un pieredzējušu nozares profesionāli. Apmācību noslēgumā izglītojamās var lepoties ar dažādiem kvalitatīvi veidotiem tērpiem un apģērbiem, kas darināti kā apmācību, tā arī kvalifikācijas prakses laikā."

2012. gadā Lija Dunska ieguvusi Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā „Gada kultūras cilvēks”. Apbalvojums tika piešķirts par Ūsiņdienas tradīcijas iedibināšanu Talsos un latvisko danču tūres organizēšanu Ziemeļkurzemē 2011. gadā.[9][1] No Rojas bibliotēkas sniegtajām ziņām.

[2] Turpat.

[3] Talsu Tautas nams. Folkloras kopa „Talsi”. Pieejams: https://www.tautasnams.lv/folkloras-kopa-talsi/ [sk. 16.02.2021.].

[4] Talsu Tautas nams. Tautas muzikantu ansamblis „Tals’ Trimiš”. Pieejams: https://www.tautasnams.lv/tautas-muzikantu-ansamblis-tals-trimis/ [sk. 16.02.2021.].

[5] Talsu novada pašvaldība (2012). GARAmūzika 2012. gada 22. jūlijā. Pieejams: http://www.talsi.server2.alt.lv/aktualitates/garamuzikas-pasakums-sogad-gaidam-22julija [sk. 16.02.2021.].

[7] Talsu Televīzija (2018). Virtuves sarunas. Lija Dunska. Pieejams: https://www.talsutv.lv/video_type/virtuves-sarunas-lija-dunska/ [sk. 16.02.2021.].

[8] Mācību centrs „BUTS” (2015). Talsu Jaungada lepnums! Pieejams: https://www.buts.lv/v/view/247 [sk. 16.02.2021.].

[9] Zihelmane Anita. Kultūras darbinieki saņēma apbalvojumus, baudīja svētkus un džeza saldēdienu // Talsu Novada Ziņas (2012. gada marts), 1.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .