Kārlis Ezerkalns (foto no ''Latvijas jūrniecības vēsture'', 1998.g.)Kārlis Ezerkalns

(Dundaga)

(1880. gada 13. maijs – 1939. gada 28. septembris)

tālbraucējs kapteinis

Dzimis Dundagas pagasta „Puteru” mājās kā septītais bērns ģimenē.[1]

Mācījies Mazirbes jūrskolā. 1905. gadā absolvējis Ventspils jūrskolu. 1910. gadā ieguvis tālbraucēja kapteiņa diplomu.[2]

Braucis ārzemju reisos. No 1910. gada līdz 1914. gadam strādājis Ventspils ostas valdē, vadījis tvaika liellaivu „Gainash”, bijis velkoņa „Kolivan” kapteiņa palīgs. Pirmajā pasaules kara laikā dienējis latviešu strēlnieku 3. Kurzemes pulkā. Līdz 1927. gadam strādājis Dzelzceļa virsvaldē, pēc tam iestājies Jūrniecības departamenta dienestā. No 1928. gada līdz 1935. gadam bijis Ovīšu ugunskuģa „Laima” kapteinis. Laikā no 1935. gada līdz 1936. gadam  - Ventspils bākas uzraugs.[3]

1936. gada beigās devies pensijā.[4]

Bijis precējies ar Annu Rožkalni.[5]

Miris Ventspilī.[6] Apbedīts Meža kapsētā.[7][1] Vietējā dzīve // Ventas Balss, Nr.114 (1939. gada 7. oktobris), 3.lpp.

[2] Bernsone, I. (1998). Latvijas jūrniecības vēsture. 58.lpp.

[3] Turpat.

[4] Vietējā dzīve // Ventas Balss, Nr.114 (1939. gada 7. oktobris), 3.lpp.

[5] Pa mūža gadu kāpnēm // Laiks, Nr.96 (1987. gada 2. decembris), 6.lpp.

[6] Dundagas vēsture. Ezerkalns Kārlis (1880.-1939.). Pieejams: https://dundagasvesture.wordpress.com/ezerkalns-karlis/ [sk. 22.01.2021.].

[7] Vietējā dzīve // Ventas Balss, Nr.114 (1939. gada 7. oktobris), 3.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .