Jūrskolotājs Krišjānis Freidenfelds 
Attēla avots: Jūrnieks Nr.10 (1938, 1.okt.)

Krišjānis Freidenfelds

(Dundaga)

(1875. gada 6. jūlijs –1941. gada 26. vai 27. jūnijs)

jūrskolotājs, tālbraucējs kapteinis, Krišjāņa Valdemāra jūrskolas direktora palīgs

Dzimis Dundagas pagastā.

1892. gadā absolvē Talsu pilsētas skolu un sagatavojas tautskolotāja amatam.

1900. gadā absolvē Ventspils jūrskolu. Ventspils jūrskola dibināta 1871. gadā, pateicoties Krišjāņa Valdemāra ierosinājumam. 1901. gadā flotes praporščiks. Nākošā mācību iestāde Pēterburgā, kurā pēc četru gadu studēšanas (1900-1904) iegūst jūrskolas speciālo priekšmetu skolotāja kvalifikāciju un tālbraucēja kapteiņa grādu. 1903. gadā topošais skolotājs tiek aicināts strādāt Ventspils trīsklašu jūrskolā. Krišjānis Freidenfelds ir vienīgais skolotājs jūrnieks ar speciālu izglītību. 1914. gadā dundadznieks ieņem arī skolas priekšnieka vietu. Sākas Pirmais pasaules karš. Kara notikumu iespaidā 1915. gadā jūrskola tiek pārcelta uz Aļoškiem (tag. Cjurpinsku) Hersonas guberņā, Krievijā[1]. Ciems atrodas pie Melnās jūras. Krišjānis latviešu jūrskolā joprojām ir direktors un speciālo priekšmetu skolotājs. Starp citu arī Ainažu jūrskola 1915. gadā tiek evakuēta uz Aļoškiem.

1920. gadā Krišjānis Freidenfelds dodas atpakaļ uz Latviju. Viņš iekārtojas darbā tikko dibinātajā Krišjāņa Valdemāra jūrskolā[2] Rīgā (direktors E. Kalniņš) un māca audzēkņiem kuģniecības likumdošanu un angļu valodu. Skolā mācās ap 100 audzēkņu, absolventi iegūst vidējo speciālo izglītību, piedalās praksē uz motorburinieka Jūrnieks. Paralēli darbam skolotājs papildina zināšanas Izglītības ministrijas Angļu valodas institūtā Rīgā, ko 1925. gadā absolvē.

Krišjānis Freidenfelds Kr. Valdemāra jūrskolā līdz 1926. gada 1. augustam strādā arī par skolas priekšnieka palīgu. 

1928. gadā sāk studēt jurisprudenci Latvijas Universitātē.

1929. gadā jūrniekiem Kr. Valdemāra jūrskolas bibliotēka piedāvā inovatīvu produktu – ceļojošās bibliotēkas. Skolotājs un bibliotēkas pārzinis Krišjānis Freidenfelds aicina jūrniekus izmantot šo lielisko iespēju: [3]

“Krišjāņa Valdemāra jūrskolas bibliotēkas pārzinis skol. Freidenfelda kungs lūdz laipni aizrādīt mūsu jūrniekiem, ka jūrskolas bibliotēka izdod kuģiem mazas ceļojošas bibliotēkas, sastāvošas no 20 grāmatām (pēc izvēles) katra. Bibliotēkas pieprasāmas jūrskolā pie Freidenfelda kunga. Grāmatu lasīšanas laiks nav ierobežots un ceram, ka jūrnieki labprāt izlietos šīs pirmās ceļojošās bibliotēkas.”

1938. gadā Krišjānis Freidenfelds kopā ar E. Kalniņu, A. Žaggeru un J. Šmidtu atzīmē 35 gadus kopš uzsākuši jūrskolas gaitas. Šie vīri stāvējuši pie Krišjāņa Valdemāra jūrskolas šūpuļa, ielikuši tajā savus spēkus, lai attīstītu jūrniecību valstī un Latvijas jūrnieki gūtu labu izglītību. Uz Krišjāņa Freidenfelda godināšanu 16. decembrī ierodas Ventspils jūrskolas bijušie audzēkņi. Viņi sagādājuši cienītajam skolotājam adresi ar pateicības vārdiem par ieguldīto darbu. Adreses fragments: [4]

“[..]Vēl spilgti mums dažiem atmiņā ir Jūsu skolotajā darba gaitas sākums, ko ievadījāt visai uzmanīgi, ar lielu prasmi un tik dziļi un pareizi izprastu taktu un sirsnīgu pieeju katram audzēknim, ka jau pēc nedaudz pasniegtām stundām bijāt iemantojuši bez izņēmuma ik viena audzēkņa vislielāko cieņu, un uzticību, un visi ar aizrautību un lielāko prieku sekoja Jūsu tik pārliecinoši skaidriem, viegli saprotamiem mācību paskaidrojumiem.
Jūsu audzēkņi īpaši pirmajos gados bija no buru kuģu braucējiem. Daudzi no tiem jau gados vecāki par savu skolotāju un, lai gan ar lielu braukšanas cenzu un krietniem praktiskiem piedzīvojumiem, tomēr vispārējā priekšizglītība bija samērā maza. Tā kā mācību prasības jūrskolās arvien pieauga, tad vēl jo grūtāki Jums nācās mūs pienācīgi sagatavot. Tomēr to Jūs ar savu neatlaidību, prasmi un lielu darba mīlestību esiet arvien spīdoši veikuši. Vienmēr ar laipnību esiet katru uzklausījuši un ar neapnīkstoši lielu pacietību paskaidrojumus un padomus arī ārpus skolas sienām devuši. Tāpēc braucot uz pārbaudījumiem Rīgā vai Mangaļos, gandrīz visi ar maz izņēmumiem tos arī sekmīgi izturēja. Un lielākais nopelns tur, bez šaubām, bija Jums, ļoti cienījamais Freidenfelda kungs. [..]”

 

1938. gada 16. novembrī Krišjānis Freidenfelds tiek apbalvots ar V šķiras Atzinības Krustu.

Sākas Otrais pasaules karš. 1941. gada 23. jūnijā kopā ar Krišjāņa Valdemāra jūrskolas direktoru E. Kalniņu tiek apcietināts un aizvests uz centrālcietumu. Centrālcietumā apcietinātais jūrskolas skolotājs tiek spīdzināts. Pēc Latvijas PSR Valsts Drošības Tautas komisāra Simona Šustina 1941. gada 26. jūnija rīkojuma turpmāko trīs dienu laikā cietumā nošauj 99 ieslodzītos, tai skaitā Krišjāni Freidenfeldu. Nāves iestāšanās datums ievērojamam novadniekam 26. vai 27. jūnijs. Nošautie tiek aprakti cietuma pagalmā. Dažas dienas vēlāk - 3. jūlijā, notiek nošauto atrakšana.

2019. gada 3. jūlijā tiek atklāta piemiņas vieta Rīgas Centrālcietumā Komunistiskā terora upuriem: [5]

“Piemiņas pasākums veltīts 99 Latvijas iedzīvotājiem, kurus pēc PSRS okupācijas valdības rīkojuma no 1941. gada  27. līdz 29. jūnijam prettiesiski nošāva un apraka Rīgas Centrālcietuma 4. korpusa pagalmā. Visi sarakstā minētie cilvēki nogalināti bez tiesas sprieduma, balstoties tikai uz diviem sarakstiem. Piemiņas vieta tapusi pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Rīgas Centrālcietuma personāla iniciatīvas sadarbībā ar mecenātu Juri Petričeku un Latvijas Okupācijas muzeju. Piemiņas zīmes autors ir tēlnieks Ivars Feldbergs.”

Krišjāņa Freidenfelda vārds ierakstīts komunistiskā terora upuru sarakstā.[1] Kopš 1918. gada šis apgabals ir Ukrainas teritorijā.

[2] Skolas nosaukums no 1925. gada līdz slēgšanai 1944. gadā: Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skola (Avots: Latvijas Jūrniecības vēsture :  1850-1950, Rīga: Preses nams, 1998)

[3] Kuģu ceļojošās bibliotēkas // Jūrnieks Nr.11 (1929, nov.), 332.lpp.

[4] Neptuna pasts : Godina jūrskolotāju Krišjāni Freidenfeldu // Jūrnieks Nr.1 (1939, janv.), 43., 44.lpp.

[5] Rīgas Centrālcietumā atklās piemiņas vietu komunistiskā terora upuriem // Ieslodzījumu vietu pārvalde; 2019, 3.jūl. [skatīts 2020, 13. jūl.]. – Pieejams: http://www.ievp.gov.lv/index.php/368-rigas-centralcietuma-atklas-pieminas-vietu-komunistiska-terora-upuriem


Materiālu sagatavojusi Lita Zandberga

Talsu Galvenā bibliotēka

2020

Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .