Vilnis Ivanovs 

(Stende)

(1925. gada 18. aprīlis – 2011. gada 2. augusts)

novadpētnieks, fotogrāfs, vēsturisku un ar novadu saistītu lietu krājējs, Stendes 196. vienības skauts

Dzimis Talsos. Dzīvojis Stendē.[1]

Strādājis par dzelzceļa pasta priekšnieku Stendes dzelzceļa stacijā.[2]

Bijis Stendes 196. vienības skauts.[3]

1944. gadā kā leģionārs nokļuvis Vācijā, Garčinā.[4]

Daces Kristbergas grāmatā „No Renču ciema līdz Stendei” par Vilni Ivanovu lasāms:[5]

"1945. gads.. [..] ..izmantojot situāciju, izbēg no lazaretes vilciena. Sākas slapstīšanās, par drošāko patvērumu uzskatot Kabilē dzīvojošo māti, taču vācieši viņu tur atrod, seko Liepājas cietums. Pēc tam atkal uz fronti, šoreiz pie Remtes, bet, karam beidzoties, seko filtrācijas nometne Kuldīgā un spaidu darbi Komi. Gribētos beidzot doties mājup, bet nākas braukt uz Igauniju un kļūt par Padomju armijas celtniecības bataljona karavīru."

Vilnis Ivanovs bijis aktīvs novadpētnieks. Grāmatā “No Renču ciema līdz Stendei” par Vilni Ivanovu kā novadpētnieku teikts:[6] 

"Klusā, zaļumiem apvītā namā Liepu ielā 30 mājo Stendes vēsture – fotogrāfijās, avīžrakstos, to laiku pastkartēs, biļetēs, talonos. Tā ir Stendes pazinēja Viļņa Ivanova valstība, kurā ikviens var atrast sev interesējošo. Viņš šim vaļaspriekam pievērsies 60. gadu sākumā.. [..] ..tas ir Viļņa Ivanova sirds aicinājums – saglabāt Stendes vēsturi nākamajām paaudzēm. [..] Viņš dibina aizvien jaunus kontaktus ar svešumā dzīvojošiem novadniekiem, meklē jaunas tā laika liecības, turpina ziņu un fotogrāfiju vākšanu."

Laikrakstā “Talsu Vēstis” žurnālists Voldemārs Vadziņš 1999. gadā par Vilni Ivanovu rakstījis:[7]

"Vilnim Ivanovam Stendē, Liepu ielā, ir daudz albūmu ar avīžu un žurnālu izgriezumiem, fotogrāfijām un dokumentiem par Stendi un tās ļaudīm. Vietējie iedzīvotāji viņu sauc par Stendes enciklopēdiju un vēstures pētītāju. [..] Ar šo vaļasprieku, kam vajag daudz pūļu un brīvā laika, Vilnis Ivanovs, kādreizējais dzelzceļa pasta vagona priekšnieks, bet tagad pensionārs, aizrāvās 60. gadu sākumā. Vilnim ir arī fotogrāfijas un ziņas par rajona ievērojamākajām vietām, Kurzemes un Latvijas baznīcām, Kuldīgas rajonu un citu."

Vilnis Ivanovs apglabāts Lībagu pagasta Bungu kapsētā.[8][1] Kristberga, D. (2007). No Renču ciema līdz Stendes pilsētai. 75.lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Turpat.

[6] Turpat.

[7] Vadziņš Voldemārs. Stendes pazinējs // Talsu Vēstis, Nr.12 (1999. gada 30. janvāris), 3.lpp.

[8] cemety.lv. Vilnis Ivanovs 18.04.1925 - 02.08.2011. Pieejams: https://cemety.lv/public/deceaseds/1028056?type=deceased [sk. 23.11.2020.].


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .