Augusts Jansons 

(Strazde)

(1885. gada 27. decembris  – 1948. gada 19. septembris) 

ilggadējs Strazdes skolas skolotājs un direktors

Dzimis Mazstraupē. Vecāki bijuši rokpeļņi.

Mācījies Mazstraupes pagasta skolā. Iestājies draudzes un vēlāk ministrijas skolā. Apmeklējis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā, taču to nav pabeidzis. Skolotāja tiesības ieguvis kā eksterns 1906. gadā.

Augusts Jansons strādājis par matrozi. Ilgus gadus strādājis par pienotavas vadītāju.[1] Strādājis Vidzemē Rozbeķu-Ruckas 2-klasīgajā Tautas apgaismošanas ministrijas skolā un dažādos kooperatīvos uzņēmumos kā grāmatvedis. 1922. gada 2. novembrī Augusts Jansons ticis ievēlēts par skolas pārzini Strazdes pamatskolā. Bijis ilggadējs Strazdes skolas skolotājs un direktors.

Strazdes skolas skolotāji 1935. gadā. Vidū Augusts Jansons, foto - E. Liepiņš (foto no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma)


Augusts Jansons bijis pagasta kora un drāmas kolektīva vadītājs, sabiedrisks darbinieks.

Laikraksta „Talsu Vēstis” 2008. gada 1. novembra numurā lasāms Klaudijas Tiltiņas raksts „Dižais strazdenieks” par Augusta Jansona skolotāja gaitām. Augusts Jansons Klaudijas Tiltiņas atmiņās:[2]

"Nopietna stāja un ne pārāk biežs smaids direktora sejā lika viņu respektēt un ievērot distanci, lai gan no viņa staroja ne tikai dziļa inteliģence, bet arī sirsnība un cilvēcīgums. Viņa stundās valdīja kārtība un klusums. Tomēr direktors nekad nelika manīt savu pārākumu – vienkāršība un cieņa veicināja brīvu savstarpējo atmosfēru. Mēs bērnišķīgi, ar ļoti tīru tiešumu vērsāmies pie sava lieliskā pedagoga. Valdzināja viņa rāmā, siltā valoda un kaligrāfiskais rokraksts, kas mums bija paraugs glītrakstīšanā. Direktors ar atturīgo, lietpratīgo mācīšanas veidu pamazām mūsos raisīja dīvainu mīļumu pret mācībām. Augusts Jansons allaž iejūtīgi izturējās pret kārtējo upuri pie tāfeles. Direktora sirmā galva kā balts un cēls erceņģelis mūs pastāvīgi turēja savā orbītā – uzmanīja no nesekmības un disciplīnas pārkāpumiem."

Ar Strazdes novada pētnieka Jāņa Kaminska gādību un darbu Ventspils zonālajā arhīvā, iespēja Strazdes vēstures lapaspusēs atstāt zināšanai Strazdes skolas skolotāja un ilggadīga direktora Viļa Miltera atvadu vārdus, sacītus Augustu Jansonu izvadot Mūžībā. No Viļa Mitlera atvadu runas:[3]

"Tā bija liela un skaista dzīve, kādu dzīvoja skolotājs Jansons. 19. septembrī beidza pukstēt viņa sirds. Nomira ievērojams mūsu pagasta darba darītājs, skolotājs, audzinātājs, sabiedrisks darbinieks un kristāl tīrs cilvēks, cilvēks, kas bija draugs visiem, kam nebija nelabvēļu un ienaidnieku. [..] Savā iecerētā darbā viņš iepazina dzīvi visā plašumā, iedziļinājās savu audzēkņu un apkārtējo ļaužu dvēselē, pacēla savos plecos un droši nesa lielos un mazos darbus bez skaļiem vārdiem. Dziļi simpātisks kā cilvēks skolotājs Jansons kļuva visiem Strazdes pagasta iedzīvotājiem. Viņam raksturīga bija neliekuļota, no visas viņa būtnes plūstoša sirsnība, biedriskums, atsaucība pret cilvēkiem. Viņš nespēj izlikties, liekuļot, vai ārēji piemēroties. Viņš bija vienkāršs ārēji un iekšēji."

Apbedīts Strazdes pagasta Kalna kapsētā.[1] Jāņa Kaminska apkopotie materiāli.

[2] Tiltiņa Klaudija. Dižais strazdenieks // Talsu Vēstis, Nr.128 (2008. gada 1. novembris), 9.lpp.

[3] Jāņa Kaminska apkopotie materiāli.


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .