Ilze Jaunbērziņa, foto - Timurs Subhankulovs (foto no httpswww.la.lvskaistakaja-kleita-uz-bibliotekugalerija)


Ilze Jaunbērziņa

 Vandzene/Talsi)

(1950. gada 8. janvāris)

ilggadēja Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja, titula “Gada bibliotekāre darba ar bērniem un jauniešiem 2017” īpašniece

Dzīvojusi Vandzenē. Vēlāk pārcēlusies uz Talsiem.[1]

Savas bērnības mājas Ilze Jaunbērziņa laikrakstam “Talsu Vēstis” 2000. gadā raksturojusi šādi:[2]

"Esmu no Vandzenes. Tā kādreiz bija vieta, ar ko varēja lepoties. Tur man pagāja bērnība, visi skolas gadi. Nāku no kārtīgām, īstām lauku mājām."

Mācījusies Vandzenē. Uzreiz pēc vidusskolas iestājusies Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Studējusi neklātienē Bibliotēku nodaļā un ieguvusi augstāko bibliotekāro izglītību.[3]

Paralēli studijām, sākot no 1968. gada, trīs gadus strādājusi vienā no Pūņu bibliotēkām. 1971. gadā sākusi strādāt par Talsu Bērnu bibliotēkas lasītavas vadītāju, vēlāk bijusi metodiķe. Par metodiķi strādājusi līdz 1983. gadam. No 1983. gada sākusi strādāt par Talsu bērnu bibliotēkas vadītāju (vēlāk – Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa).[4] Par Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāju strādājusi līdz 2020. gadam. Bibliotekārajā darbā Ilze Jaunbērziņa aizvadījusi 52 gadus, bet 36 no tiem bijusi Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja.[5]

Intervijā ar Talsu Televīziju uz jautājumu, kādēļ tika izvēlēta tieši bibliotekāra profesija, Ilze Jaunbēziņa saka, ka izvēle nākusi grūti, jo sākotnēji nav zinājusi, par ko vēlas kļūt, bet tā kā ļoti paticis lasīt jau no mazotnes, kā arī padevušās valodas un literatūra,  tad izvēlēta tieši bibliotekāra profesija.[6]

Lielo lasīšanas svētku tradīcijas aizsācēja. Lielie lasīšanas svētki Talsos tiek rīkoti kopš 2006. gada. Šajos svētkos tiek noslēgta lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija”, kā arī tiek pieaicināts kāds mūziķis, kas pasākuma noslēgumā sveic klātesošos.[7] Ilze Jaunbērziņa 2006. gadā “Talsu Vēstīm” par svētku idejas aizsākumiem atklājusi:[8]

"Katru gadu ierasts lielos svētkus “Bērnu žūrijas” dalībniekiem no visas Latvijas rīkot Ķīpsalā, bet tajos ir ļoti ierobežots dalībnieku skaits. Man sāpēja sirds, ka mūsu rajonā tik daudz bērnu lasa bibliotēkas grāmatas, strādā “Bērnu žūrijā”, bet visas Latvijas sarīkojumā jaunajiem grāmatniekiem vietu trūkuma dēļ nevar piedalīties. Tāpēc gribēju uztaisīt Lielos lasīšanas svētkus visiem mūsu rajona “Bērnu žūrijas” dalībniekiem."

Ilze Jaunbērziņa saņēmusi Latvijas bibliotekāru biedrības iedibināto balvu “Gada bibliotekārs” nominācijā “Gada bibliotekārs pilsētu bibliotēkā Kurzemē” 2007. gadā.[9]

2011. gadā Ilze Jaunbērziņa saņēmusi Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu, profesionālu darbu Talsu bērnu bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošanā, bibliotēku sadarbības veicināšanā un sakarā ar Talsu bērnu bibliotēkas 60 gadu darba jubileju.[10]

2017. gadā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 240. gadskārtas konferencē “Laiks. Cilvēki. Bibliotēka” Ilze Jaunbērziņa saņēmusi Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”.[11]

Talsu novada Goda balvu 2018. gadā Ilze Jaunbērziņa saņēmusi par augsti profesionālu un godprātīgu darbu un ieguldījumu bērnu lasīšanas veicināšanā novadā. [12]

Ilze Jaunbērziņa, saņemot Talsu novada Goda balvu 2018. gadā (foto no www.talsubiblioteka.lv)


2020. gada 24. jūlijā Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone pasniedza Ilzei Jaunbērziņai pašvaldības Pateicības rakstu par pašaizliedzīgu, radošu, aktīvu un nozīmīgu darbu bibliotekārā pakalpojuma nodrošināšanā un popularizēšanā Talsu novadā un mūža darbu Talsu bērnu bibliotēkā.[13][1] Talsu Televīzija (2020). Latvijas stāsti – Ilze Jaunbērziņa [videoieraksts]. Pieejams: https://www.talsutv.lv/video_type/latvijas-stasti-ilze-jaunberzina/ [sk. 09.10.2020.].

[2] Kārkluvalka Ilze. Kad zvaigzne krīt, man jāpaspēj piesaukt visus savus mīļos // Talsu Vēstis, Nr.3 (2000. gada 8. janvāris), 3.lpp.

[3] Talsu Televīzija (2020). Latvijas stāsti – Ilze Jaunbērziņa [videoieraksts]. Pieejams: https://www.talsutv.lv/video_type/latvijas-stasti-ilze-jaunberzina/ [sk. 09.10.2020.].

[4] Turpat.

[5] Fedko Inita. Ar savu darbu ieaudzina mīlestību, zinātkāri un lasītprieku // Talsu Novada Ziņas, Nr.8 (2020. gada augusts), 8.lpp.

[6] Talsu Televīzija (2020). Latvijas stāsti – Ilze Jaunbērziņa [videoieraksts]. Pieejams: https://www.talsutv.lv/video_type/latvijas-stasti-ilze-jaunberzina/ [sk. 09.10.2020.].

[7] Mieriņa Dace. Svētki grāmatām un to lasītājiem jau vienpadsmito gadu // Talsu Vēstis (2016. gada 26. februāris), 1., 9.lpp.

[8] Kārkluvalka Ilze. Svētki dūšīgākajiem lasītājiem un viņu vismīļākajām grāmatām // Talsu Vēstis, Nr.24 (2006. gada 25. februāris), 3.lpp.

[9] Kārkluvalka Ilze. Pagodinošais tituls ir dabisks mūsdienīga darba un domāšanas rezultāts // Talsu Vēstis, Nr.28 (2007. gada 8. marts), 3.lpp.

[10] Saņem Kultūras ministrijas Atzinības rakstus un Talsu novada domes Pateicības rakstus // Talsu Novada Ziņas, Nr.28 (2011. gada novembris), 4.lpp.

[11] Lāce Elīna. Ilze Jaunbērziņa – gada bibliotekāre darbā ar bērniem un jauniešiem // Talsu Vēstis, Nr.136 (2017. gada 29. novembris), 3.lpp.

[12] Talsu Galvenā bibliotēka (2018). Latvijas simtgadē novadā godina bibliotekārus. Pieejams: https://www.talsubiblioteka.lv/latvijas-simtgade-novada-godina-bibliotekarus/ [sk. 09.10.2020.].

[13] Fedko Inita. Ar savu darbu ieaudzina mīlestību, zinātkāri un lasītprieku // Talsu Novada Ziņas, Nr.8 (2020. gada augusts), 8.lpp.


Materiālu sagatavojusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .