Kārlis Klaubergs

(Dundaga)

(1871. gada 2. maijā – 1908. gada 15. augusts)

tālbraucējs kapteinis, Mazirbes jūrskolas skolotājs, Dundagas jūrmalas zvejnieku biedrības organizators, 1. Baltijas zvejnieku  kongresa deputāts

Dzimis Dundagas pagasta Ģipkas „Jaunvilku” mājās.[1]

Mācījies Ventspils jūrskolā un to pabeidzis 1896. gadā.[2] Ieguvis stūrmaņa diplomu, bet trīs gadus vēlāk kļuvis par tālbraucēju kapteini.[3]

No 1896. gada strādājis par skolotāju Dundagas jūrskolā Mazirbē.[4]

Par Kārli Klaubergu laikrakstā „Padomju Karogs” 1978. gadā rakstīts:[5]

„Kad 1907. gadā Slokā notika Rīgas jūrmalas zvejnieku biedrības organizēšana, Klaubergs kā interesents piedalījās dibināšanas sapulcē, apspriežot jautājumus, iepazīstinot sapulcējušos ar jaunas, viņa konstruētās zvejas laivas modeli. Arī Mazirbē un visā Kolkas piekrastē jaunais skolotājs cīnījās par sava laika zvejniecības attīstības problēmām.. [..].”

1908. gadā bijis Dundagas jūrmalas zvejnieku biedrības organizators. Tajā pašā gadā bijis arī 1. Baltijas zvejnieku kongresa deputāts.[6]

Laikrakstā „Padomju Karogs” par Dundagas jūrmalas zvejnieku biedrības organizēšanu minēts:[7]

„1908. gada janvārī Mazirbes jūrskolā pulcējās apkārtējo ciemu zvejnieki. Noklausījušies jūrskolas skolotāja K. Klauberga un zvejnieka K. Stalta ziņojumus par zvejnieku biedrības organizēšanu Slokā, jūrmalnieki nolēma dibināt zvejnieku biedrību arī Mazirbē. Biedrības organizētāju komitejā kā pirmo ievēlēja Kārli Klaubergu. Tās uzdevums bija izstrādāt arī statūtus. Iepazīstinājis ar jauna tipa zvejas laivas modeli, viņš aicināja zvejniekus iegūt izglītību, lasīt grāmatas un laikrakstus.”

Apbedīts Ģipkas kapsētā.[8][1] Bernsone, I. (galv. red.) (1998). Latvijas jūrniecības vēsture :1850-1950. 79.lpp.

[2] Turpat.

[3] Šteinbauma L. Mūsu novadnieki. Celmlauzis // Padomju Karogs, Nr.110 (1978. gada 14. septembris), 2.lpp.

[4] Bernsone, I. (galv. red.) (1998). Latvijas jūrniecības vēsture :1850-1950. 79.lpp.

[5] Šteinbauma L. Mūsu novadnieki. Celmlauzis // Padomju Karogs, Nr.110 (1978. gada 14. septembris), 2.lpp

[6] Bernsone, I. (galv. red.) (1998). Latvijas jūrniecības vēsture :1850-1950. 79.lpp.

[7] Šteinbauma L. Mūsu novadnieki. Celmlauzis // Padomju Karogs, Nr.110 (1978. gada 14. septembris), 2.lpp

[8] Bernsone, I. (galv. red.) (1998). Latvijas jūrniecības vēsture :1850-1950. 79.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .