Reinholds Kuikulītis (Foto no httpstimenote.infolvReinholds-Kuikulitis-20.11.1890)


Reinholds Kuikulītis  

 (Talsi)

(1890. gada 20. novembris – 1942. gada 16. janvāris)

Talsu Sadraudzīgās biedrības priekšnieks, Talsu apriņķa vecākais, vairāku preses izdevumu līdzdibinātājs un redaktors

Dzimis Valmieras apriņķa Svētciema pagastā. Mātes vārds ir Līze, tēva vārds – Ernests; sieva – Blandīne (dzimusi Volfgrams).

Mācījies vietējā pagastskolā un vēlāk Rīgā vispārējās izglītības kursos ar vidusskolas programmu. Vienlaikus mācījies arī mūzikas skolā.[1]

Pirmā pasaules kara laikā strādājis Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejā Rīgā. Vēlāk bijis guberņas pārtikas valdes pārstāvis Madonas rajonā. 1919. gada oktobrī brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā, no kurienes pēc Bermonta padzīšanas atkal atkomandēts atpakaļ savā agrākajā darba vietā – Zemkopības ministrijā. Latvijas valsts dienestā strādājis nepārtraukti no 1919. gada. Sākumā bijis sevišķo uzdevumu ierēdnis lauksaimniecības departamentā, bet vēlāk turpat par nodaļas vadītāju.[2]

No 1922. gada līdz 1934. gadam bijis apriņķa valdes priekšsēdētājs Bauskā, bet vēlāk pārcelts uz Talsiem, lai strādātu par Talsu apriņķa valdes priekšsēdētāju. Pēc apriņķa pašvaldības likvidēšanas iecelts par Talsu apriņķa lauku pašvaldību vecāko.[3]

Bauskas apriņķa valde 1928. gada oktobrī. No kreisās Jānis Doniņš, valdes preikšsēdētājs Reinholds Kuikulītis un Mārtiņš Šimiņš (Foto no Bauskas muzeja krājuma)


Strādājis vairākās sabiedriskajās organizācijās. Bijis Talsu sadraudzības biedrības priekšnieks, kā arī bijis Brīvības pieminekļa un Kara aviācijas fonda Talsu apriņķa komitejas priekšsēdētājs. Laikā no 1929. gada līdz 1940. gadam darbojies Aizsargu organizācijā. 1935. gadā bijis 1. Talsu aizsargu pulka kulturālās nozares vadītājs. Reinholds Kuikulītis bijis arī Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas valdes loceklis, kā arī Latvijas Tautas bankas padomes loceklis. Bijis pirmais goda biedrs Bauskas saviesīgajā biedrībā un “Ziedoņu” dārzkopības skolas absolventu biedrībā (kā šīs skolas dibinātājs). Bijis Latvijas aviācijas kluba, Latvijas Sarkanā krusta un Latvijas bērnu palīdzības savienības biedrs.[4]

Reinholds Kuikulītis bijis žurnāla “Mednieks un makšķernieks” un laikraksta “Bauskas Vēstnesis” līdzdibinātājs un pirmais redaktors.[5]

1928. gada 14. novembrī apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru (Nr. 434). 1937. gada 15. maijā apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu un ar skautu augstāko goda zīmi “Svastiku”. Apbalvots arī ar 12. Bauskas kājnieku pulka “Nopelnu ķēdi”.[6] 1938. gada 17. novembrī. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru.

Padomju represiju upuris. 1941. gada 14. jūnijā no savas dzīvesvietas Jelgavā, Jaunatnes ielā 9-4 izsūtīts uz Kirovas apgabalu Vjatlagu (lieta nr. 13356). Miris gadu vēlāk 16. janvārī.[1] Freijs, A., Kundziņš, K. P., Sūniņš, F., Šreinerts, P. & Zīverts, K. (1935). Talsu novads. 603.lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Turpat.

[6]Turpat.


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko Dižļaužu vārdnīcu un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .