Juris Lasenbergs 

(Ģibuļi)

 (1945. gada 3. augusts)

mūziķis, mūzikas pedagogs

Dzimis Talsos; dzīvo Pastendē.

Tētis Kārlis Lasenbergs strādā par fotogrāfu, mamma Austra Lasenberga (dzimusi Pūliņa) palīdz vīram fotodarbnīcā, pēc kara strādā Zvejnieku patērētāju biedrībā. Jurim Lasenbergam ir māsa Zaiga Lasenberga.

Mūziķis ir precējies un ir sieva Inta. Ģimenē ir dēls Gints.

Ģimene ir muzikāla – tēvs jaunībā spēlē vijoli, tēva brālis akordeonu. Kad ģimene viesojās pie tēvabrāļa, vecāki ievēro, ka brālis spēlē akordeonu, nometies gultā uz ceļiem, jo instruments Jurim Lasenbergam vēl ir par smagu.

Talsos dibina mūzikas skolu, vecāki sūta dēlu deviņu gadu vecumā mācīties akordeona spēli. Tā ir pirmā Talsu bērnu mūzikas skolas klase. Pabeidzis bērnu mūzikas skolu, Juris Lasenbergs iestājas Ventspils mūzikas vidusskolā – sākumā neklātienē, jo paralēli mācās vidusskolā, bet pēdējo gadu apgūst klātienē.

No 1952. gada līdz 1959. gadam mācās Talsu 1. septiņgadīgajā skolā (tagadējā Talsu pamatskola), vēlāk Talsu vidusskolā (tagadējā Talsu Valsts ģimnāzijā) – no 1959. gada līdz 1963. gadam. Talsu vidusskolā Miervaldis Celmiņš nodibina deju orķestri, kurā Juris Lasenbergs spēlē.

Juris Lasenbergs ar draugiem Elmāru Erdmani, Andri Dumpenieku izveido grupu “Talsu vidusskolnieki”. Sākumā grupas sastāvā ir Elmārs ar trompeti, Juris Lasenbergs ar akordeonu un Andris ar bungām, 9. klasē grupai uzaicina pievienoties Ojāru Štālu. Patērētāju biedrība Visvalža Laukmaņa vadībā ir grupas sponsors un palīdz iegādāties instrumentus. Pa komisijas veikaliem tiek meklētas bungas – neko jaunu no mūzikas instrumentiem nevar dabūt.

1965. gadā Juris Lasenbergs absolvē Ventspils mūzikas vidusskolu, iegūstot tautas mūzikas orķestra vadītāja un akordeona spēles pedagoga diplomu. Juris Lasenbergs prot spēlēt vairākus mūzikas instrumentus: klavieres, akordeonu, saksofonu, trombonu.

Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas Jurim Lasenbergam piedāvā darbu Talsu bērnu mūzikas skolā, tajā speciālists nostrādā 20 gadus.

1965. gadā salaulājas un pāriet dzīvot uz Stendi. Stendē vada orķestri. Vēlāk pārceļas uz Pastendi, jo kolhoza “Draudzība” vadība piedāvā vadīt orķestri un arī dzīvokli. Juris Lasenbergs Pastendē vada deju orķestri, lauku kapelu un vairākus ansambļus.

Juris Lasenbergs ir Pastendes kultūras nama mūzikas speciālists, strādā Spārē pamatskolā par mūzikas skolotāju, ir vokālo ansambļu vadītājs, bērnu deju kolektīvu pianists, bet no 1985. gada – Pastendes lauku kapelas vadītājs. Juris Lasenbergs ir vairāku mūzikas svētku un festivālu laureāts. Juris Lasenbergs vada arī Vandzenes kultūras nama deju orķestri, Spāres sieviešu vokālo ansambli “Varavīksne”.

Juris Lasenbergs ar lauku kapelu ir koncertējis gan Pastendē, gan Talsos, gan arī citur Latvijā. Kapela uzstājas arī ārzemēs – Turcijā, Zviedrijā, Bulgārijā, Holandē. Bulgārijā kapelai nesanāk tikt līdz skatuvei, jo uz robežas tiek atņemti visi instrumenti un tērpi.

Vīru kvartets kopā ar lauku kapelu 1995. gadā svin desmit gadu jubileju. Vīru kvarteta lielākais sasniegums – 2. vieta Latvijas vokālo ansambļu skatē.

Kopš 1977. gada sieviešu vokālā ansambļa “’Harmonija” vadītājs. Par Juri Lasenbergu saka: [1]

“Pedantisks, atbildīgs pret to, ko apņēmies, ļoti neatlaidīgs un vienlaikus sirsnīga humora pilns – ar tādu kapteini nepazaudēt kursu un nenogrimt arī visdziļākajās ikdienas bangās.”

Mūziķis pats nekomponē, jo uzskata, ka Latvijā ir daudzi komponisti, kam nav ne mazākās sajēgas par mūziku.

2000. gadā tiek izveidots senioru vokālais ansamblis “Irbenājs”. Juris Lasenbergs ir pirmais un vienīgais ansambļa vadītājs.

Apgāds “Zvaigzne ABC” 2004. gadā pēc māsas Zaigas ieteikuma izdod „Juronkuļa lielo pavārgrāmatu”, kurā apkopotas 1550 labākās, Jura Lasenberga savāktās ēdienu receptes. Izdevniecības direktore Vija Kilbloka iecerējusi izdot pavārgrāmatu ar tautā populārām receptēm, jo izsmalcinātās gardēžu pavārgrāmatas ir daudzas. Grāmata ir kā dāvana sievai Intai četrdesmit gadu kāzu jubilejā. Visdažādākajos žurnālos, kalendāros un citos materiālos atrastās, rūpīgi krātās un sakārtotās receptes apkopotas trijās biezās mapēs. Vīrs iesietās un glīti noformētās mapes uzdāvina sievai desmit gadu kāzu jubilejā. Inta par vīra recepšu vākšanu nav zinājusi, viņa zina, ka Juris Lasenbergs ir aizrāvies ar autobilžu un to aprakstu kolekcionēšanu.

Mūziķis piedalās vairākos starptautiskos festivālos un mūziķu semināros: starptautiskā tautas mūzikas festivālā Dānijas Karalistē Roskildē (2000., 2002.), bijis starptautiskā tautas mūzikas festivāla dalībnieks Polijā (2002. gadā).

2015. gadā Lasenbergu pāris svin Zelta kāzas jeb 50 gadu kāzu jubileju. Sieva Jurim Lasenbergam vienmēr ir bijusi mūza, kas palīdz radošajā procesā. Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola pārim svētku laikā mudina izspēlēt laulību ceremoniju:[2]

“Viss bija kā nākas – durvīs stāvošajam jaunajam pārim tika pamāts ar galvu, kad mūzikai skanot, jānāk ceremonijas telpā; tika runāta piemērota dzeja, vārdi par brīvprātīgu izvēlēšanos savu dzīvi saistīt ar otra cilvēka dzīvi, neizpalika arī gredzena kā simbola pieminēšana, parakstīšanās svarīgā dokumentā.”

2014. gadā Juris Lasenbergs saņem atzinību par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Talsu novada kultūras dzīvē, atzīmējot sieviešu vokālā ansambļa “Harmonija” 45 gadu radošo darbību.[1] Kārkluvalka, I. Atskatījās uz 45 saskanīgiem gadiem // Talsu Vēstis Nr.18 (2014, 12.febr.), 5.lpp.

[2] Lāce, E. Vēl viens zelta pāris – sabiedrības drošības izjūtas vairotājs // Talsu Vēstis Nr.115 (2015, 12.okt.), 2.lpp.


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Elza Āboliņa

Talsu Galvenā bibliotēka

2020

Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .