Andris Lindbergs 2018. gadā, foto - Dainis Kārkluvalks (Foto no ''Talsu Vēstis'', Nr.52, 2018.g.)


Andris Lindbergs 

(Lauciene)

(1945. gada 30. novembris)

Nurmuižas pils pārvaldnieks, bijis Laucienes pamatskolas direktors

Andris Lindbergs dzimis Kuldīgas pusē. Pēc piedzimšanas divus gadus dzīvojis Dundagā. Pēc tam pārcēlies uz Kubalu skolu, kur dzīvojis piecus gadus.

Andris Lindbergs “Talsu Vēstīm” 2018. gadā atklājis:[1]

"Mamma bija latviešu valodas skolotāja, mācījusies pie Jāņa Endzelīna un bijusi viena no viņa labākajām skolniecēm. Situācija izvērtusies citādāka, un mamma kļuva par lauku skolotāju. Pēc kara, baidoties no Staļina represijām un vēlēdamās pasargāt ģimeni, strādājusi lauku skolās, tāpēc bērnībā dzīvesvietu ģimenei nācies bieži mainī."Pirmos divus gadus mācījies Kolkas pamatskolā, pēc tam – Īvandē, kur pabeidzis pamatskolu. Vidusskolu absolvējis Kuldīgā.

Laikrakstam “Talsu Vēstis” sarunā ar žurnālisti Aigu Naudiņu Andris Lindbergs stāstījis:[2]

"Mamma arī man pasniedza latviešu valodu. Atminos, kaut ko biju sastrādājis un viņa mani izdzina no klases. Vēlāk mājās, pārrunājot notikušo, viņa lika saprast: neskatoties, ka esmu skolotājas bērns, nekādu izņēmumu nebūšot. Viņas attieksme bija vienlīdzīga pret visiem. Un pareizi vien bija. Diezgan lielu «zīmogu» uzlika tas, ka biju skolotājas dēls, un tad jau visu, ko skolā izdarīju, mamma uzzināja. Uz skolotāja bērnu skatās citādāk, jo pārējie vēro, kāda būs attieksme, ja izdarītas blēņas."

Andris Lindbergs bērnībā (Foto no ''Talsu Vēstis'', Nr.52, 2018.g.)


Strādāt sācis jau nepilnu 18 gadu vecumā. Vēlējies kļūt par padomju armijas virsnieku, taču, aizbraucot uz Krieviju, ilgojies pēc mājām, tādēļ atgriezies un uzsācis darbu skolā.

1972. gadā viņš pabeidzis Vēstures fakultāti toreizējā Latvijas Valsts universitātē. Astoņus gadus bijis Turlavas astoņgadīgās skolas direktors. Pēc tam 17 gadus bijis Puzes pamatskolas direktors. Bijis arī Ventspils rajona skolu direktoru apvienības vadītājs, piedalījies skolu direktoru izvērtēšanā.[3] Laikā no 1999. gada līdz 2004. gadam bijis Laucienes pamatskolas direktors.[4] Mācību iestādēs aizvadīti kopumā 43 darba gadi un 30 no tiem – vadošā amatā, esot skolu direktoram.[5]

2000. gadā Laucienes pamatskolas direktora amatā, uzņemot ciemiņus no Igaunijas (Foto no ''Talsu Vēstis'', Nr.52, 2018.g.)


Andra Lindberga sirdslieta ir dziedāšana. Kopš 1999. gada, laika, kad uzsācis dzīves gaitas Laucienē,  sācis arī dziedāt jauktajā korī “Lauciene”. Dziedājis Talsu tautas nama vīru korī “Dziedonis” un Talsu tautas nama senioru korī “Atbalss”. Dziedājis arī Rudbāržu ciema korī, Kuldīgas rajona skolotāju korī, Ventspils skolotāju korī, vīru korī «Zītars» Ventspils pusē, vīru ansambļos un folkloras ansambļos, Piedalījies neskaitāmos Dziesmu un deju svētkos. Piedalījies arī pirmajos Skolēnu dziesmu un deju svētkos 1960. gadā.[6]

Kad 2004. gadā Andri Lindbergu skāris infarkts, skolotājs vēlējies darīt kaut ko mierīgāku. Tā 2006. gadā radusies iespēja kļūt par Nurmuižas pils pārvaldnieku.[7]

2016. gada nogalē klajā nācis Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa “Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016” dalībnieku izdevums ar nosaukumu “Talsu bruncī ieaustie”. Starp materiāliem, kas atspoguļo Laucienes pagasta nominētos ļaudis, iespēja iepazīt arī rakstu, kas iepazīstina ar Andri Lindbergu:[8]

"Pirms desmit gadiem no učuka pārkvalificējos par pils vagaru jeb pārvaldnieku. Šogad pils pagalmā un lielajā siltumnīcā iestādītas vīnogas. Iespējams, pēc pāris gadiem viesus varēsim uzņemt pie pils esošajā ceļmalas krogā. Ir idejas par aitkopības attīstību un zirgu turēšanu."


[1] Naudiņa Aiga. No skolotāja par “pils vagaru” // Talsu Vēstis, Nr.52 (2018. gada 11. maijs), 5.lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Rēdere, D. Andris Lindbergs. Pieejams: https://laucienespamatskola.wordpress.com/skolas-direktori/andris-lindbergs/ [sk. 29.09.2020.].

[5] Naudiņa Aiga. No skolotāja par “pils vagaru” // Talsu Vēstis, Nr.52 (2018. gada 11. maijs), 5.lpp.

[6] Turpat.

[7] Turpat.

[8] Talsu novada pašvaldība (2016). Talsu bruncī ieaustie. 42.lpp.


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko Dižļaužu vārdnīcu un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .