Alberts Madisons

(Vandzene)

(1895. gada 13. maijs – 1986. gada 9. maijs)

radiouztvērēju ražošanas pamatlicējs Latvijā, inženieris mehāniķis, radists, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

Dzimis Valmieras apriņķa Burtnieku pagastā, muižas kalēja ģimenē.[1]

No 1908. gada līdz 1909. gadam mācījies Burtnieku pagastskolā. Pēc tam mācības uzsācis Valmieras pilsētas skolā, kuru absolvējis 1912. gadā, uzrādot teicamas sekmes mācībās. No 1912. gada līdz 1917. gadam mācījies Krievijā elektrotehniskajā skolā, iegūstot elektrotehniķa specialitāti. Paralēli mācībām, strādājis mehāniskajās darbnīcās par elektrotehniķi.[2]

Latvijā atgriezies 1918. gadā.[3]

1919. gadā strādājis Pasta un telegrāfa departamenta darbnīcās. 1924. gadā kļuvis par Pasta un telegrāfa departamenta darbnīcu direktora palīgu un radio nodaļas vadītāju. Par radio nodaļas vadītāju strādājis līdz 1941. gadam.[4]

1929. gadā beidzis Latvijas Universitātes Mehānikas fakultātes vakara nodaļu, iegūstot inženiera elektrotehniķa diplomu.[5]

1932. gadā ticis komandēts uz Berlīnes un Parīzes radiofirmām, lai iepazītos ar šo firmu darbu radiouztvērēju ražošanā. Bijis arī Somijā un Igaunijā, lai sakārtotu jautājumus saistībā ar radioaparātu realizēšanu. Iepazīšanās ar ārvalstu firmu darbu palīdzēja panākt būtisku VEF ražoto aparātu kvantitātes un kvalitātes pieaugumu.[6]

1930. gadi tiek uzskatīti par Alberta Madisona darba kulmināciju, jo šajā laikā viņš piedalījies 16 dažādu marku radioaparātu konstruēšanā.[7]

1930. gadu beigās Alberts Madisons kopā ar diviem citiem inženieriem konstruējis pirmos aeroģeneratorus, kas ražojuši elektroenerģiju un devuši gaismu daudzos Latvijas nostūros, kā arī konstruējis vēja rotorus – ūdenssūkņus. Pirmos motorus Alberta Madisona vadībā uzstādīja 1939. gadā Talsu apriņķa Vandzenes pagastā.[8]

Pēc Otrā pasaules kara piedalījies VEF atjaunošanā un strādājis VEF radiolaboratorijā par vecāko inženieri.[9]

Ticis apbalvots ar Goda nozīmi „PSRS Goda radists”, kā arī daudziem pateicības rakstiem.[10] Par izciliem panākumiem radiotehniskās rūpniecības attīstībā un tautas labklājības celšanā Latvijas Republikas valdība inženierim Albertam Madisonam 1929. gada 25. jūnijā piešķīra 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.[11]

1958. gadā, pēc nozarē un rūpnīcā nostrādātiem 38 gadiem, devies pensijā.[12]

Pēc aiziešanas pensijā dzīvojis Talsu rajona Vandzenes pagasta „Svintās”. Sakarus ar rūpnīcu un darbabiedriem uzturējis līdz pat pēdējai mūža dienai.[13]

Apbedīts Talsu rajona Vandzenes pagasta Odriņu kapos.[14][1] Sakaru Pasaule. Sakaru Pasaules enciklopēdiskā laika grāmata. Alberts Madisons. Pieejams: http://www.pipkalejs.lv/veca-pipkalejs-lapa/cd/sp/laikagramata/maijs/madisons.htm [sk. 25.01.2021.].

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Turpat.

[6] Turpat.

[7] Turpat.

[8] Turpat.

[9] Turpat.

[10] Turpat.

[11] Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 7. Sarakstu // Valdības Vēstnesis, Nr.261 (1929. gada 16. novembris), 2.lpp.

[12] Sakaru Pasaule. Sakaru Pasaules enciklopēdiskā laika grāmata. Alberts Madisons. Pieejams: http://www.pipkalejs.lv/veca-pipkalejs-lapa/cd/sp/laikagramata/maijs/madisons.htm [sk. 25.01.2021.].

[13] Turpat.

[14] Turpat.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .