Valentīns Mazzālītis (foto no httpsmultinews.lvmiris-skepmeteja-lusa-treneris-valentins-mazzalitis)


Valentīns Mazzālītis 

(Lauciene/Talsi)

(1930. gada 9. februāris – 2017. gada 5. aprīlis)

sportists, specializējies šķēpa mešanā, PSRS Nopelniem bagātais treneris, viens no Latvijas šķēpmetēju kluba dibinātājiem

Dzimis Rucavā. Bērnība pagājusi laukos - tēva vadītajā Rucavas krejotavā. 1933. gadā ģimene pārcēlusies uz Talsu rajonu, kur tēvs vadījis Ķūļciema krejotavu. 1940. gadā Mazzālīšu ģimene pārcēlusies uz Laucieni.[1] Bijis precējies ar Ritu Mazzālīti.[2]

Mācījies Laucienes pamatskolā un 1944. gadā to pabeidzis. Mācības turpinājis Rīgas Leona Paegles vidusskolā, tomēr atgriezies Kurzemē un 1950. gadā absolvējis Talsu vidusskolu. 1954. gadā absolvējis Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtu.

Savus skolas gadus Talsos Valentīns Mazzālītis laikrakstā “Talsu Vēstis” 2002. gadā raksturojis šādi:[3]

"Skolas gadi? Man bija fantastisks klases audzinātājs Kārlis Līcis. Tolaik Talsu vidusskolā strādāja daudz lieliski speciālisti, izlases skolotāju pulks, visi bija ārkārtīgi labi, iejūtīgi. Varbūt tieši tāpēc arī viņu skolēni izveidojās par slaveniem ļaudīm. Piemēram, Rihards Kondratovičs, profesors, rododendru speciālists, arī citi. [..] Uz klases salidojumiem dodamies katru gadu. [..] Katra satikšanās ir ļoti jauka."

Par sportu sācis interesēties jau skolas gados. Kad mācījies Laucienes pamatskolā, piedalījies fizkultūras skolotāja organizētajās sporta spēlēs – visās disciplīnās, izņemot šķēpa mešanu, jo bijis kauns to izmēģināt. Kauns, jo šķēps bijis no koka ar dzelzs uzgali kā viduslaikos. Pirms šāda veida šķēpiem tika mestas niedres, kas viņam ļoti patikušas.[4]

Par laiku Talsu vidusskolā Valentīns Mazzālītis „Talsu Vēstīm” stāstījis:[5]

"Talsos paši sportojām, kā varējām un mācējam. Mūsu fizkultūras skolotājs bija sirsnīgs un labs, bet sportam nederīgs. Labi, ka viņš mūs netraucēja. Paši uztaisījām volejbola laukumu skolas galā. [..] Sametām naudu un vienu puisi komandējām uz Rīgu pēc futbola bumbas. Bet laiks bija dubļains, pirmajā lietū cūkādas dārgums pārvērtās par parastu pūsli – cik sāpīgi tas bija! Rīkojām turnīrus, manā klasē bija gandrīz visas skolas basketbola izlase. Varējām nospēlēt jebkuru. [..] Nopietnāks treneris bija Oļegs Lancmanis, kuram bija lode, un to viņš puikām mācīja grūst Vilkmuižas ezera krastā."

Laikā no 1954. līdz 1990. gadam bijis Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta docētājs. No 1973. līdz 1987. gadam – Vieglatlētikas katedras vadītājs. laikā no 1990. gadu vidus līdz 2000. gadu vidum darbojies Latvijas Šķēpmetēju klubā kā metodiķis. No 1963. līdz 1972. gadam Valentīns Mazzālītis bijis PSRS izlases vecākais treneris.[6]

Olimpiskais čempions Jānis Lūsis bijis Valentīna Mazzālīša audzēknis. Jānis Lūsis izcīnījis visu triju kalumu Olimpisko spēļu medaļas, kā arī četrus Eiropas, 12 PSRS un vienu Latvijas čempiona titulu, divas reizes labojis pasaules rekordu šķēpa mešanā –  1968. gadā tas bijis 91,68 metrus, bet 1972. gadā - 93,80 metrus tāls. 1987. gadā IAAF viņu atzinusi par visu laiku izcilāko šķēpa metēju pasaulē.[7] Valentīns Mazzālītis bijis arī šķēpmetējas Ineses Jaunzemes treneris. Viņa 1952. gada Olimpiskajās spēlēs izcīnījusi zelta medaļu.[8] Par augstas klases šķēpa metējiem un vieglatlētiem citās disciplīnās izaudzinājis Jāni Doniņu, Māru Saulīti, Ināru Ošiņu, Valiju Draugu, Juri Nāzeru, Valentīnu Eiduku, Sofiju Kantāni, Zigfrīdu Grauduli, Jāni Lanku, Jāni Lankaronski.[9]

No kreisās - Zigfrīds Graudulis, Jānis Lūsis, Valentīns Mazzālītis un Māra Saulīte (httpwww.latvijassports.lvlvpersonalijas25-m108-valentins-mazzalitis)


1963. gadā Valentīns Mazzālītis kļuvis par Latvijas PSR Nopelniem bagāto treneri. 1968. gadā kļuvis par PSRS Nopelniem bagāto treneri. 2005. gadā  saņēmis Latvijas Gada balvu sportā nominācijā “Mūža ieguldījums sportā”.[10]

Valentīns Mazzālītis ir viens no Latvijas Šķēpmetēju kluba dibinātājiem. Šķēpmetēju klubs dibināts 1994. gadā.[11]

2000. gadā tika izdota Valentīna Mazzālīša grāmata “Šķēpa mešanas ābece”. 2018. gadā izdota Valentīna Mazzālīša piemiņai veltīta grāmata “Lielais liktenis”, kurā ietverti Valentīna Mazzālīša oriģinālie pierakstu materiāli, nemainot viņa rakstības stilu un domas.[12] Grāmatas sastādītājs ir pedagoģijas zinātņu doktors Ilgvars Forands, trenera Valentīna Mazzālīša audzēknis un kolēģis augstskolā.[13]

2015. gada 9. februārī Latvijas Sporta muzejā noticis Valentīna Mazzālīša 85 dzīves gadu jubilejas godināšanas pasākums.[14][1] LatvijasSports.lv. Valentīns Mazzālītis. Pieejams: http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/25-m/108-valentins-mazzalitis [sk. 19.10.2020.].

[2] Valdmane Ingrīda. “Dodiet mums gatavus čempionus!” // Talsu Vēstis, Nr.2 (2002. gada 5. janvāris), 3.lpp.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Turpat.

[6] LatvijasSports.lv. Valentīns Mazzālītis. Pieejams: http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/25-m/108-valentins-mazzalitis [sk. 19.10.2020.].

[7] Latvijas Sporta muzejs. Mūžībā aizgājis šķēpmešanas treneris Valentīns Mazzālītis. Pieejams: http://sportamuzejs.lv/index.php/lv/jaunumi-lv/jaunumi-2017/264-muziba-aizgajis-skepmesanas-treneris-valentins-mazzalitis [sk. 19.10.2020.].

[8] LatvijasSports.lv. Valentīns Mazzālītis. Pieejams: http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/25-m/108-valentins-mazzalitis [sk. 19.10.2020.].

[9] Stalidzēns Māris. Šķēpmešanas profesoram Mazzālītim – 70 // Sports, Nr.33 (2000. gada 9. februāris), 4.lpp.

[10] LatvijasSports.lv. Valentīns Mazzālītis. Pieejams: http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/25-m/108-valentins-mazzalitis [sk. 19.10.2020.].

[11] LatvijasSports.lv. Latvijas Šķēpmetēju klubs. Pieejams: http://latvijassports.lv/lv/vesture/185-latvijas-skepmeteju-klubs [sk. 19.10.2020.].

[12] LSPA. (2018). LSPA prezentēta leģendārā trenera un pedagoga Valentīna Mazzālīša piemiņai veltītā grāmata “Lielais liktenis”. Pieejams: https://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3633:lspa-prezentta-leendr-trenera-un-pedagoga-valentna-mazzla-piemiai-veltt-grmata-lielais-liktenis&catid=1:aktualitates&Itemid=137 [sk. 19.10.2020.].

[13] Sporto.lv. Izcilā trenera lielais liktenis. Pieejams: https://www.sporto.lv/sporta-veidi/individualie-sporta-veidi/izcila-trenera-lielais-liktenis/ [sk. 19.10.2020.].

[14] Latvijas Sporta muzejs. Mūžībā aizgājis šķēpmešanas treneris Valentīns Mazzālītis. Pieejams: http://sportamuzejs.lv/index.php/lv/jaunumi-lv/jaunumi-2017/264-muziba-aizgajis-skepmesanas-treneris-valentins-mazzalitis [sk. 19.10.2020.].


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko Dižļaužu vārdnīcu un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .