Vilnis Otomers (foto no ''Padomju Venta'', Nr.29, 1967.g.)


Vilnis Otomers 

(Dundaga)

(1930. gada 4. marts – 1990. gada 20. novembris)

kuģu vadītājs, zivsaimniecības darbinieks, kapteinis

Dzimis Dundagā.

1958. gadā ieguvis tālbraucēja kapteiņa diplomu.

Bijis vairāku kuģu kapteinis, nozvejas daļas priekšnieks, kā arī Ventspils ostas kapteiņdienesta vecākais inspektors.

1960. gadā kļuvis par Padomju Savienības komunistiskās partijas biedru.[1]

1961. gadā apbalvots ar Darba Sarkanā Karoga ordeni. 1963. gadā apbalvots ar krūšu nozīmi “Zvejnieks-teicamnieks” par gūtajiem panākumiem sociālistiskajā sacensībā un pašaizliedzību darbā.[2]

Laikrakstā “Padomju Venta” 1967. gadā Viļņa Otomera darba gaitas raksturotas šādi:[3] 

"Mierīgs un nosvērts pirmajam reisam gatavojās jaunais kapteinis Vilnis Otomers. Viņa kaparbrūnā seja, ko jūras vējš un saule tik vienādi nokrāsojusi, pauda lielu apņēmību ātrāk izkļūt jūras plašumos. “Krastā tāda nīkuļošana vien ir,” parasti mēdz teikt Otomers. “Jūrā cita lieta – tad var izvērsties, spītēt dabas stihijai, smelt no dzelmes zivju bagātības, parādīt savu un visas komandas prasmi.”"

Miris Ventspilī.

Materiāls par Vilni Otomeru iekļauts 2004. gadā izdotajā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sagatavotajā  enciklopēdijā “Latvijas jūrniecības vēsture: 1950 – 2000”. [4][1] Skuja E. Konferencē piedalās… // Padomju Venta, Nr.177 (1988. gada 12. novembris), 2.lpp.

[2] Atauga M. Apbalvoti labākie // Padomju Venta, Nr.18 (1963. gada 9. februāris), 1.lpp.

[3] Miklāvs E. Vilnis Otomers // Padomju Venta, Nr.29 (1967. gada 11. marts), 1.lpp.

[4] Bernsone, I. (2004). Latvijas jūrniecības vēsture: 1950-2000.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .