Eduards Ruiga

(Talsi)

(1885. gada 23. februāris – 1964. gada 1. decembris)

dziedātājs un vokālais pedagogs

1916. gadā absolvējis Petrogradas Konservatorijas dziedāšanas klasi.[1]

Laikā no 1919. gada līdz 1921. gadam bijis Latvijas Nacionālās operas solists. Eduarda Ruigas balsij veltītas divas Alfrēda Kalniņa solodziesmas.[2]

Laikā no 1921. gada līdz 1930. gadam Tallinā bijis operas teātra “Estonia” vokālais pedagogs, piedalījies koncertos, oratoriju atskaņojumos.[3]

Profesionāli pilnveidojies Berlīnē, Romā, Milānā pie profesoriem Bušīni un Garconi.[4]

Eduards Ruiga no 1930. gada bijis vokālais pedagogs Liepājas Tautas konservatorijā. Laikā no 1945. gada bijis pedagogs Mūzikas vidusskolā. Savukārt, no 1947. gada - vokālais pedagogs arī Liepājas operā.[5]

Audzēkņu vidū ir operas solisti A. Tiltiņš, E. Zveja, M. Fišers un citi.[6]

Eduarda Ruigas vārds ietverts laikraksta “Kurzemes Vārds” atlasē “20. gadsimta Liepājas izcilākie mūziķi” un 2012. gadā izdotajā „Liepājnieku biogrāfiskajā vārdnīcā”.[7]

Apbedīts Talsu Antiņu kapos (dažādos avotos miršanas un apbedīšanas vieta atšķiras).[8][1] irliepaja.lv (2014). Pirms 50 gadiem miris dziedātājs un pedagogs Eduards Ruiga. Pieejams: https://irliepaja.lv/liepajnieki/pirms-50-gadiem-miris-dziedatajs-un-pedagogs-eduards-ruiga/ [sk. 26.10.2020.].

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Turpat.

[6] Turpat.

[7] Viljars, T. (2012). Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca.

[8] irliepaja.lv (2014). Pirms 50 gadiem miris dziedātājs un pedagogs Eduards Ruiga. Pieejams: https://irliepaja.lv/liepajnieki/pirms-50-gadiem-miris-dziedatajs-un-pedagogs-eduards-ruiga/ [sk. 26.10.2020.].

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .