Fotomākslinieks gatis Spalvēns (foto no httpsarhivs.talsuvestis.lvlvzinasnulles-punkta-ar-mierigu-pratu-un-sminu-usas)


Gatis Spalvēns

(Talsi)

(1980. gada 12. marts)

fotomākslinieks

Dzimis Talsos. Bērnībā vasaras pavadījis laukos Strazdē.[1]

Atceroties bērnību, Gatis Spalvēns “Talsu Vēstīm” 2014. gadā atklājis:[2]

"Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā, toreiz tā bija Revolūcijas iela. Mums bija vislielākais pagalms visā pilsētā — daudz koku, norobežots ar mājām. Pa sētu daudz dzīvojām, nācām mājās kā šmuļi, nospēlējušies futbolu pa slapju, dubļainu zāli, smilšukasti vai kāpelējot pa kokiem."

Gatis Spalvēns klēpī saviem vecākiem - Vizmai un Rolandam, bet ratiņos - Gata brālis Raivis (foto no httpsarhivs.talsuvestis.lvlvzinasnulles-punkta-ar-mierigu-pratu-un-sminu-usas)


Mācījies Talsu mākslas skolā. Beidzis Talsu vakara vidusskolu.

Strādājis par gaismotāju Latvijas Nacionālajā operā.[3]

Gatis Spalvēns uzņem melnbaltas fotogrāfijas. Fotografēšanas prasmi apguvis, papildinot iemaņas pie Ulda Balgas un Andreja Granta.[4] Gata Spalvēna fotogrāfijās nav vienotas tēmas. Viņš fotografē pilsētu skatus, ainavas, cilvēkus pilsētvidē un ārpus tās, aptverot izjūtas par mirkļa smalkumu. Fotogrāfijās nav inscenējuma un netiek veikta pēcapstrāde.[5]

Laikrakstam “Talsu Vēstis” 2014. gadā Gatis Spalvēns par fotografēšanas aizsākumiem stāstījis:[6]

"Vienā ziemas brīvbrīdī — ap 2004. gadu — sāka parādīties fotomāksla. Savos pāri par 20 gados Gatis aizgājis uz Ulda Balgas fotopulciņu, ko viņš Talsu 2. vidusskolā vadīja skolēniem. «Sēdēju, klausījos, lai gan pirms tam fočiku vispār rokās nebiju ņēmis. Viņa lekcijas, stāstījums mani ierāva iekšā. Kādus divus mēnešus otrdienās uz stundu gāju vienkārši klausīties. Interesanti bija taisīt fotogrammas. Tas ir tā — uzliek kādu priekšmetu uz fotopapīra un apgaismo. Kam netiek cauri gaisma, paliek kā balta ēna uz melna papīra. Es visādus pričendāļus nesu un mēģināju. Tikai pēc tam sadomāju, ka pašam arī vajag pamēģināt fotografēt. Vienu filmiņu izfotografēju uz fotoaparāta, ko biju aizņēmies. Pēc tam Rīgā par kādiem astoņiem latiem nopirku zenītu.»"

Viens no Talsu Krūmu mākslas grupas dalībniekiem.[7]

Personālizstādes veidojis kopš 2008. gada.[8] Pirmā no tām bijusi Talsu mākslas skolā, bet nākamā personālizstāde tikusi atklāta 2011. gadā Rīgā, galerijā  „Wheels and Pictures”.[9] 2013. gadā atklātas divas Gata Spalvēna personālizstādes: „Strazdes mistērijas” Strazdes muižā[10] un „IMO 9253264 ārkulises” Talsu keramikas darbnīcā „„Ciparnīca” Tals’ keramik’”.[11]

2014. gadā Talsu novada muzejā tika atklāta Gata Spalvēna pirmā lielākā personālizstāde “Mellbalc”. Tajā tika izstādītas aptuveni 60 melnbaltas fotogrāfijas, kas tika uzņemtas ar analogo fotoaparātu, un tās aptvēra mirkļus 10 gadu ilgā laika periodā. Izstādes atklāšanā Talsu novada muzeja speciāliste mākslas jautājumos un projekta kuratore Guna Millersone Gati Spalvēnu raksturojusi šādi:[12]

"Gatis redz, viņam ir redzēšanas talants."Savukārt, Talsu fotokluba vadītājs Uldis Balga par fotomākslinieku teicis šādus vārdus: 

"Apskaužu tevi, Gati, par skatījumu uz pasauli. tu spēj vērst fotoaparātu uz tādiem dzīves mirkļiem, ko 99,9 procenti fotogrāfu neatrastu par ievērības cienīgiem. Tieši šis vieglais, brīvais skatījums rada skatītājam visādas asociācijas par dzīvi. No bildēm nāk strāvojums."

Gata Spalvēna analogās fotoizstādes ''Mellbalc'' atklāšana Talsu novada muzejā 2014. gadā (foto no httpwww.fotoblog.ninjarep32394cid=1142)


Fotomākslinieks piedalījies arī grupu izstādēs Talsu novada muzejā, mākslas dienu izstādēs Tukumā, Madonā, Alūksnē, Cēsīs un citviet.[13]

Gatis Spalvēns aktīvi līdzdarbojies arī procesuālās mākslas projektā “Talsu tiesa”, ko realizējusi Talsu Krūmu mākslas grupa, veltot to vētrā nolauztajai 1905.-1907. gada revolūcijas Soda priedei.[14]

2020. gadā Firks-Pedvāles muižā tika atklāta Talsu Krūmu mākslas grupas 35 gadu pastāvēšanas jubilejas izstāde, kurā tika izstādīti arī Gata Spalvēna darbi.[15]

Fotomākslinieks vairākus gadus dzīvojis Rīgā, taču tagad ikdienu pavada Talsos. Talsus Gatis Spalvēns laikrakstam “Talsu Vēstis” atspoguļojis šādi:[16]

"Man šī pilsēta patīk. Talsi ir maģiska vieta. Arī visa Ziemeļkurzeme. Daba, miers, mazie pauguriņi. Steigpilnās Rīgas stresainā vide ilgākā laika posmā ir nomācoša, tāpēc man vienmēr uz vienu vai divām dienām vajadzēja atbraukt uz Talsiem uzlādēties."[1] Upīte Una. Nulles punktā, ar mierīgu prātu un smīnu ūsās // Talsu Vēstis, Nr.37 (2014. gada 28. marts), 5.lpp.

[2] Turpat.

[3] Millersone, G. (sast.) (2012). Kurzemes pieturas.

[4] Turpat.

[5] Upīte Una. Melnbaltās fotogrāfijas pēdējais mohikānis ar talantu redzēt // Talsu Vēstis, Nr.30 (2014. gada 12. marts), 5.lpp.

[6] Upīte Una. Nulles punktā, ar mierīgu prātu un smīnu ūsās // Talsu Vēstis, Nr.37 (2014. gada 28. marts), 5.lpp.

[7] Latvijas Mākslinieku savienība. Talsu mākslinieku (Krūmu mākslas) grupa. Pieejams: http://lms.lv/index.php/cat_id/147/t/talsu-m%E4%81kslinieku-grupa   [sk.20.11.2020.].

[8] Millersone, G. (sast.) (2012). Kurzemes pieturas.

[9] LatFoto (2011). Galerijā Wheels and Pictures apskatāma Gata Spalvēna fotogrāfiju izstāde. Pieejams: https://latfoto.lv/foto-izstades/1827-galerija-wheels-and-pictures-apskatama-gata-spalvena-fotografiju-izstade.html [sk. 20.11.2020.].

[10] Rorbaha Zane, Neilande Lolita. Izstādes maijā // Talsu Novada Ziņas, nr.54 (2013. gada 16. maijs), 8.lpp.

[11] Kārkluvalka Ilze. Jauni un nepavisam ne zaļi // Talsu Vēstis, Nr.33 (2013. gada 20. marts), 4.lpp.

[12] Upīte Una. Melnbaltās fotogrāfijas pēdējais mohikānis ar talantu redzēt // Talsu Vēstis, Nr.30 (2014. gada 12. marts), 5.lpp.

[13] Turpat.

[14] Jankovska Zanda. Gata Spalvēna fotogrāfiju izstāde „Mellbalc” Talsos // Studija (2014. gads).

[15] Millersone, G. (2020). Talsu Krūmu mākslas grupai 35. Pieejams: https://www.talsumuzejs.lv/talsu-krumu-makslas-grupai-35/ [sk. 20.11.2020.].

[16] Upīte Una. Nulles punktā, ar mierīgu prātu un smīnu ūsās // Talsu Vēstis, Nr.37 (2014. gada 28. marts), 5.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .