Jēkabs Sproģis (foto no httpswww.saeima.lvarhivs7_saeimadeputatisprogis.htm)

Jēkabs Sproģis

(Strazde)

(1950. gada 28. janvāris)

lauku saimniecības “Mežvidi” īpašnieks, 7. Saeimas deputāts

Jēkaba Sproģa vecāki - Tekla un Jēkabs. Viņa vecāki Kurzemē bijuši ienācēji no Latgales zemes reformas laikā 20. gadsimta 20. gados.

Jēkabs Sproģis mācījies Strazdes pamatskolā. Pēc tam uzsācis mācības Kandavas vidusskolā un pabeidzis 1968. gadā.  Beidzis arī Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte) Hidromeliorācijas fakultāti 1974. gadā.[1]

Jēkabs Sproģis bijis 7. Saeimas deputāts 1998. gadā. Ticis ievēlēts no saraksta “Tautas partija”. Saeimā darbojies Revīzijas komisijā kā priekšsēdētaja biedrs un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Jēkabs Sproģis Saeimā darbojies arī Īpaši atbalstāmo reģionu sociālās attīstības apakškomisijā, Jūrniecības, zivsaimniecības un transporta apakškomisijā, Lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā arī Vides apakškomisijā.[2]

Jēkaba Sproģa zemnieku saimniecība „Mežvidi” ir viena no lielākajām zemnieku saimniecībām Talsu novadā, kur nepieciešams apsaimniekot vairāk nekā 1200 hektāru lauksaimniecības zemes, tostarp aptuveni 600 hektāru no visas platības aizņem rapšu lauki. Saimniecība nemitīgi paplašinās un vairākkārt tikusi izvirzīta nominācijai „Sakoptākā zemnieku saimniecība”.[3]

Laikrakstā “Talsu Vēstis” 2012. gadā ietverti konkursa “Sējējs 2012” komisijas priekšsēdētājas Inetas Stabulnieces secinājumi par viesošanos Jēkaba Sproģa zemnieku saimniecībā “Mežvidi”:[4]

"Šeit redzētais patīkami pārsteidza. Viss ir sākts no nulles, bet tagad – attīstīts ļoti labā līmenī. Tā ir ne tikai jaudīga tehnika un modernas iekārtas, bet arī apkārtējās vides sakārtošana un saimnieka idejas, kā strādāt turpmāk."

Jēkabs Sproģis bijis akciju sabiedrības “Talsu gaļa” valdes priekšsēdētājs.[5] Šobrīd aktuālākā informācija pieejama par 2003. gadu “Latvijas Vēstnesī”, kur rakstīts, ka Jēkabs Sproģis 2003. gadā bijis bezpeļņas sabiedriskās organizācijas Mednieku kluba "Andumi" prezidents, medību kolektīva “Priediņi” kolektīva vadītājs, kā arī uzņēmēju apvienības “Talsu partneri” valdes loceklis.[6]

 


[1] Saeima.lv. Jēkabs Sproģis. Pieejams: https://www.saeima.lv/arhivs/7_saeima/deputati/sprogis.htm [sk. 13.10.2020.].

[2] Turpat.

[3] Naudiņa Aiga. “Mežvidos” sagaida konkursa “Sējējs 2012” komisiju // Talsu Vēstis, Nr.99 (2012. gada 29. augusts), 3.lpp.

[4] Turpat.

[5] Strēlis Andris. Vēl pieci kandidāti uz Saeimas vēlēšanām // Talsu Vēstis, Nr.89 (2002. gada 3. augusts), 2.lpp.

[6] Latvijas Vēstnesis (2003). Jēkabs Sproģis. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/84639 [sk. 13.10.2020.].

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .