Daina Strelēvica 2018. gadā, foto - Reinis Inkēns (foto no httpsir.lv20181205daina-strelevica-brivpratiga-kalpotaja-sieviesu-cietuma)

Daina Strelēvica

(Stende)

(1945. gada 17. janvāris)

Talsu Tautas teātra aktrise, Leļļu teātra literārās daļas vadītāja un izrāžu dziesmu tekstu autore, Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāna palīdze, Latvijas lepnums 2013, vairāku grāmatu autore

Dzimusi Kuldīgā. Bērnību pavadījusi Stendes “Sprīdīšu” mājās. Dzimtais uzvārds – Rēdmane.[1]

Par savu bērnību Stendē Daina Strelēvica laikrakstā “Talsu Vēstis” 2000. gadā stāstījusi:[2] 

"Man vajadzēja piedzimt 1945. gada martā, bet atsteidzos jau janvārī. Stendes Sprīdīši ir mana bērnu dienu zeme. Daudz ko esmu aizmirsusi. Bet pēdas vēl atceras pēc lietus slapjas, saulē sakarsētas vai akmeņaini durstīgas taciņas. Atceros papardes mežā, to, kā smaržo katrs stādiņš, kad lien no zemes laukā. Tikko sadīgušas zaļas vīgriežu lapiņas, ar kurām baroju savu kazu. To mamma bija nopirkusi manam glābiņam, jo ļoti slimoju. Veselības dēļ dabūju 11. klasi pabeigt vakarskolā."

Mācījusies Stendes septiņgadīgajā skolā un Talsu vidusskolā. Beigusi Latvijas valsts konservatorijas Teātra fakultāti, Romas augstāko reliģijas zinātņu institūtu un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti.[3]

Strādājusi Talsu rajona sociālās nodrošināšanas nodaļā.[4] Strādājusi Latvijas radio par režisori. Bijusi sanitāre bērnu slimnīcā infekcijas slimību nodaļā. Strādājusi par audzinātāju un skolotāju Rīgas katoļu ģimnāzijā. Strādājusi leļļu teātrī par literārās daļas vadītāju. Bijusi Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāna palīdze.[5] Kalpošanu Iļģuciema sieviešu cietumā uzsākusi 1995. gadā.[6]

Daina Strelēvica ir daudzu dziesmu tekstu autore bērnu izrādēs, piemēram, „Pīļu nama noslēpumi”, „Rūķis sveču lējējs”, „Sniega karaliene” un “Ērkšķrozīte”, kā arī lugu „Gudrais zobiņš” un „Lācītis sirsniņā” autore. Daina Strelēvica ir sarakstījusi piecas oriģināllugas, ap 20 dziesmu tekstus lugām, lugu tulkojumiem, kā arī ir sakrālās dzejas autore.[7]

Talsos tikusi izrādīta Dainas Strelēvicas leļļu luga pēc Ērika Ādamsona stāsta motīviem „Čigānmeitēns Ringla”. Ilgus gadus Daina Strelēvica bijusi lomu atveidotāja/aktrise  Talsu tautas teātrī.[8] Krišjāņa Valdemāra Talsu tautas teātra vēstures grāmatā “Sirds uz rampas” izlasāms arī par tām lomām un to laiku, ko Talsu teātrī pavadījusi Daina Strelēvica – tolaik Daina Rēdmane.[9]

Laikrakstam “Talsu Vēstis” Daina Strelēvica atklājusi:[10]

"Jā, es varu pateikties savām stiprajām saknēm Talsu pusē. Tāpēc arī neesmu pazudusi meklējumos un maldos, draiskulībās un kļūdās, kam arī, protams, dzīvē cauri iets."

2013. gadā saņēmusi Latvijas lepnuma balvu nominācijā “Cilvēks cilvēkam”. “Daina Strelēvica – dvēseļu kopēja, draugs, krustmāmiņa, atbalsts,” tā pieteikuma vēstulēs par Iļģuciema cietuma kapelāna palīdzi rakstījušas bijušās notiesātās, kas Dainu virzījušas Latvijas lepnumam.[11]

2019. gadā Tieslietu ministrija pirmo reizi pasniedza apbalvojumu “Cilvēks - cilvēkam”, sakot paldies brīvprātīgajiem, kuri strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas klientiem. Daina Strelēvica apbalvojumu saņēmusi nominācijā “Par personisku un pašaizliedzīgu ieguldījumu brīvprātīgā darbā kriminālās justīcijas jomā”. Tieslietu ministrija rakstījusi:[12]

"Daina Strelēvica kā brīvprātīgs darbinieks Iļģuciema cietumā darbojas jau no 1995. gada, atbalstot notiesātās sievietes gan ieslodzījumā, gan pēc atbrīvošanās no tā. Daina ir dibinājusi biedrību “Iļģuciema sievietes”, kurā ieslodzītās tiek iesaistītas labdarības projektos, piemērām, ada zeķes trūcīgajiem, bezpajumtniekiem, priekšlaikus dzimušiem mazuļiem."

Daina Strelēvica (vidū) 2019. gadā, saņemot Tieslietu ministrijas apbalvojumu (foto no httpstwitter.comkatolislvstatus1206889040601124864photo1)


2017. gadā tika izdota Dainas Strelēvicas grāmata “Ja tevi mīl un gaida. Sieviešu resocializācija un rehabilitācija Iļģuciema sieviešu cietumā”. Grāmatā apkopotas Dainas Strelēvicas piezīmes, kas tapušas, vairāk nekā 20 gadu garumā strādājot ar ieslodzītajām, kā arī fragmenti no autores pētījuma psiholoģijā.[13]

Daina Strelēvica grāmatas ''Ja tevi mīl un gaida'' atvēršanas svētkos 2017. gadā (foto no httpwww.ievp.gov.lvindex.phpoption=com_%0Bcontent&view=article&id=203&Itemid=109&lang=lv#gallery2c441b966b-7)


2018. gadā izdots Dainas Strelēvicas dzejas krājums Svēto rakstu kontekstā “Lai varētu es mājup doties”.[14]

2020. gadā izdota Dainas Strelēvicas grāmata bērniem “Herbe ar lielo cepuri”. Grāmata ir saīsināts dramatizēts variants pēc vācu rakstnieka Otfrīda Preislera darba "Herbe ar lielo cepuri" motīviem, papildināts ar autores dziesmu tekstiem un Valda Zilvera dziesmu kompozīcijām, pielikumā CD ar bērnu vokālā ansambļa "Podziņa” iedziedātām dziesmām.[15]

Latvijas Televīzijas raidījumā “Saknes debesīs” 2017. gadā Daina Strelēvica par sevi sacījusi:[16] 

"Es esmu attiecību cilvēks. Un otrs – es esmu pienākuma cilvēks. To man iedresēja no bērnības. Ja es apsolu, tad tā es to izdarīšu. Un ar šīm divām lietām, es jums teikšu, var labi izdzīvot šajā pasaulē."[1] Brūvere Maija. “Gaidu, kad Talsos sauks savējos kopā” // Talsu Vēstis, Nr.39 (2000. gada 1. aprīlis), 3.lpp.

[2] Turpat.

[3] Skaties.lv (2018). Brīvprātīgā kalpotāja par 23 gadiem cietumā: “Augstprātīgi iedomāties, ka tas otrs ir lielāks noziedznieks nekā es”. Pieejams: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/brivpratiga-kalpotaja-par-23-gadiem-cietuma-augstpratigi-iedomaties-ka-tas-otrs-ir-lielaks-noziedznieks-neka-es/ [sk. 12.10.2020.].

[4] Brūvere Maija. “Gaidu, kad Talsos sauks savējos kopā” // Talsu Vēstis, Nr.39 (2000. gada 1. aprīlis), 3.lpp.

[5] Turpat.

[6] No Dainas Strelēvicas vēstules Maijai Laukmanei.

[7] Turpat.

[8] Turpat.

[9] Kukute Vita (sast.) (2014). Sirds uz rampas.

[10] Brūvere Maija. “Gaidu, kad Talsos sauks savējos kopā” // Talsu Vēstis, Nr.39 (2000. gada 1. aprīlis), 3.lpp.

[11] Ieslodzījuma vietu pārvalde (2013). Latvijas lepnums un mūsu lepnums – Daina Strelēvica. Pieejams: https://web.archive.org/web/20160304110101/http://www.ievp.gov.lv/index.php/joomla-overview/ievpshema?id=228&lang=en [sk. 12.10.2020.].

[12] Katolis.lv (2019). Brīvprātīgā cietuma kalpotāja Daina Strelēvica saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumu. Pieejams: http://katolis.lv/2019/12/brivpratiga-cietuma-kalpotaja-daina-strelevica-sanem-tieslietu-ministrijas-apbalvojumu/ [sk. 12.10.2020.].

[13] Ieslodzījuma vietu pārvalde. Iļģuciema cietuma kalpotāja Daina Strelēvica uzrakstījusi grāmatu. Pieejams: http://www.ievp.gov.lv/index.php?option=com_%0Bcontent&view=article&id=203&Itemid=109&lang=lv [sk. 12.10.2020.].

[14] Skaties.lv (2018). Brīvprātīgā kalpotāja par 23 gadiem cietumā: “Augstprātīgi iedomāties, ka tas otrs ir lielāks noziedznieks nekā es”. Pieejams: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/brivpratiga-kalpotaja-par-23-gadiem-cietuma-augstpratigi-iedomaties-ka-tas-otrs-ir-lielaks-noziedznieks-neka-es/ [sk. 12.10.2020.].

[15] Jānis Roze (2020). Herbe ar lielo cepuri. Luga + CD. Pieejams: https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/latviesu-originalliteratura/dramaturgija/herbe-ar-lielo-cepuri-luga-cd.html [sk. 12.10.2020.].

[16] LSM.lv (2017). Daina Strelēvica “No bērnības esmu bijusi atvērta” [videoieraksts]. Pieejams: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/99203/daina-strelevica-no-bernibas-esmu-bijusi-atverta [sk. 12.10.2020.].

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .