Visvaldis Tukmanis 1966. gadā (foto no V. Tukmanis ''Uzticība spāru vainagiem'', 2020.g.)Visvaldis Tukmanis

(Laidze)

(1930. gada 23. decembris – 2018. gada 16. decembris)

novadpētnieks un novada notikumu aprakstītājs, grāmatu autors

Dzimis Laidzes pagasta “Laukindiņu” mājās. Vecāki - Žanis un Vilhelmīne (dz. Bīlande) Tukmaņi.[1]

Visvaldis Tukmanis savā grāmatā “Caur laikiem” par sevi rakstījis:[2]

"Esmu vecākais bērns ģimenē, jo šo pasauli ieraudzīju pusstundu agrāk nekā dvīņubrālis Tālivaldis. Kristībās man doti divi vārdi – Visvaldis Augusts, no tēva brāļa Kārļa Augusta vārda. Kristījis Talsu luteriskās draudzes mācītājs Oskars Martinelli Talsu baznīcā. [..] Nebijām jau divi vien. Ģimenē auga māsas Maiga un Aina, bet kā piektais 1941. gadā pasaulē nāca brālis Gunārs."

Visvaldis Tukmanis mācījies Talsu pamatskolā un vidusskolā. Mācījies lauksaimniecības skolā Zūrās.[3]

Strādājis par agronoma palīgu, kā arī par laukkopības agronomu. Bijis strādnieks zāģētavā un galdniecībā. Strādājis par vilciena konduktoru. Dienot padomju armijā, apguvis profesiju, kas noderējusi visam darba mūžam. Bijis celtniecības brigadieris, meistars, darbu vadītājs, kā arī vecākais darbu vadītājs.[4]

Visvaldis Tukmanis ar sievu  Ilgu un dēlu Aivaru 1957. gadā, foto - V. Tukmanis (foto no V. Tukmanis ''Caur laikiem'', 2018.g.)


Biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava” 2013. gadā uzsāka jaunu projektu, sagatavojot izdošanai Visvalža Tukmaņa manuskriptu „Caur laikiem”, kas, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu datus un Latvijas periodikā publicēto, sākts veidot 1996. gada rudenī. 2015. gadā tika izdota Visvalža Tukmaņa grāmata “Caur laikiem” 1. daļa, bet 2018. gadā – otrā daļa. [5]  

Barikāžu laika dalībnieks. Apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Visvalža Tukmaņa vārds iekļauts grāmatā “Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata”.[6] 2017. gada 18. novembrī saņēmis Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” par būtiskiem nopelniem novadpētniecības jomā, veicot ilggadēju pētniecisku darbu Talsu novada vēstures izzināšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.[7] 2017. gada 10. aprīlī saņēmis Talsu novada pašvaldības iedibināto Aleksandra Pelēča literāro prēmiju par grāmatu “Caur laikiem” (Pirmā daļa).[8]

Visvaldis Tukmanis 2017. gadā, saņemot Aleksandra Pelēča literāro prēmiju, foto - Talsu Galvenā bibliotēka


Ievērojamais novadpētnieks miris 2018. gadā naktī uz 16. decembri. Apbedīts 22. decembrī.

2020. gadā, pēc Visvalža Tukmaņa nāves, biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava” izdeva grāmatu “Uzticība spāru vainagiem”. Šīs grāmatas idejas autors ir Visvaldis Tukmanis. Grāmatas izdošanu atbalstījusi privātpersonu grupa.[9][1] Tukmanis, V. (2018). Caur laikiem. Otrā daļa. 153.lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Aleksandra Pelēča lasītava. Caur laikiem – 1. daļa. Pieejams: https://pelecalasitava.lv/gramatas/caur-laikiem-1-dala/ [sk. 06.10.2020.].

[6] Daugmalis, V. (sast.). (2001). Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata.

[7] Talsunovads.lv. Piešķirto Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” reģistrs. Pieejams: https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2020/01/Pie%C5%A1%C4%B7irtie-apbalvojumi-Talsu-novada-Atzin%C4%ABbas-balva-s%C4%81kot-no-2016.gada_.pdf [sk. 06.10.2020.].

[8] Talsu novada pašvaldība. (2017). Aktualitātes kultūrā. Pieejams: http://www.talsi.server2.alt.lv/kultura135/pasniedz_aleksandra_peleca_literaro_premiju [sk. 06.10.2020.].

[9] Tukmanis, V. (2020). Uzticība spāru vainagiem. 4.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .