Feodosija Utināne

(Talsi)

(1935. gada 30. oktobris)

ilggadēja tautisko deju kolektīvu vadītāja

Feodosijas Utinānes vadītie kolektīvi ar labiem panākumiem startējuši deju amatierkolektīvu skatēs un piedalījušies ļoti daudzos koncertos.

Deju kolektīvs “Talsu kurši” Talsu tautas nama paspārnē darbojas kopš 1980. gada. Kolektīva vadītāja līdz 2018. gadam bijusi horeogrāfe Lita Freimane, bet kopā ar dejotājiem pēc iespējas vienmēr bijusi arī  kolektīva pirmā vadītāja Feodosija Utināne.[1] Deju kolektīva „Talsu kurši”, ko vada Feodosijas Utinānes meita Lita Freimane,  kodols veidojies no Tautas deju ansambļa „Rota”, kur dejojusi arī kolektīva ilggadējā vadītāja Feodosija Utināne.[2] “Talsu kurši” ir viens no labākajiem Kurzemes deju kolektīviem, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes profesionālu sniegumu.

Laikraksta “Padomju Karogs” 1985. gada numurā Feodosija Utināne teikusi šādus vārdus:[3] 

"Kādreiz, kad pati dejoju, man visvairāk patika pirmsuzstāšanās atmosfēra. Tagad kopā ar dejotājiem es jūtos jaunāka. Es domāju, ka Dziesmu un deju svētki vislielāko gandarījumu un pārdzīvojumu rada tieši mums, pašiem dalībniekiem. Tas ir atalgojums par grūtajām mēģinājumu stundām."

Žurnālistes Ingrīdas Valdmanes raksts „Ziedu mums nekad nav trūcis” laikraksta “Talsu Vēstis” 2000. gada numurā iepazīstina ar mammu un divām viņas meitām, kuras vieno ārpus parastās izpratnes par radniecību, vēl cita radniecības saite – deja:[4]

"Abas Feodosijas Utinānes meitas gājušas mammas iemīto taciņu. Zita Zača māca dejotājus Stendē un Sabilē. Bērnu nevar vienmēr piespiest darīt to, ko viņš nevēlas. Šajā ģimenē tas nekad nav bijis vajadzīgs, jo deja te ir svēta un godā turama. Kad Lita kļuva 2 gadus veca, mamma viņu ņēma uz Virbu jauniešu deju kolektīva mēģinājumiem. mazais meitēns negražojās, bet mierīgi un uzmanīgi skatījās notiekošajā. [..] Feodosija Utināne visu mūžu strādājusi bērnudārzā un ar dejotājiem. Bet dejot pašai nenācies ilgi, Jānis Pudžs Feņu, tā viņu dēvē draugi, ātri iesaistījis par deju kolektīva vadītāju. Un  bez pārtraukuma Feodosija mācījusi dejot kopš 1974. gada līdz šodienai. Tolaik tā bija jauniešu kopa „Rota”."

Feodosijas Utinānes meita Lita Freimane 2010. gadā sarunā ar Žurnālisti Ingu Patmalnieci atklājusi:[5]

"Mīlestību uz deju Lita mantojusi no savas mammas Feodosijas Utinānes. Arī viņa savulaik bijusi deju kolektīvu vadītāja. Tāpēc jau no mazotnes Lita piedalījusies ikdienas mēģinājumos. It sevišķi viņai paticis vērot, kā mammas vadītajā kolektīvā dejo tētis. «Tētis un mamma pārī dejoja reti. Ja nu vienīgi kādos jubilejas koncertos Gatves deju,» atminas Lita."

Feodosija Utināne saņēmusi atzinību un vairākus apbalvojumus saistībā ar deju kolektīvu vadīšanu, piemēram, 1980. gadā saņēmusi rajona izpildkomitejas Goda rakstu par sistemātisku darbu un kolektīvu teicamu sagatavošanu Padomju Latvijas 40. gadadienai veltītajiem rajona Dziesmu un deju svētkiem.[6] 1988. gadā tikusi apbalvota ar LPSR Arodbiedrību Tautas daiļrades nama Goda rakstu, kā arī gadu gaitā saņēmusi citus ar deju kolektīvu vadīšanu saistītus apbalvojumus.[7]

2015. gada 21. novembrī Virbu pagasta kultūras namā notika deju kolektīvu “Talsu kurši” un “Delveri” koncerts “Pa dejas ceļu”, veltīts ilggadējās tautisko deju kolektīvu vadītājas Feodosijas Utinānes 80 gadu jubilejai.[1] Talsu tautas nams (2019). Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Talsu kurši”. Pieejams: http://www.tautasnams.lv/ttn/290-2/ [sk. 21.09.2020.].

[2] Talsu novads. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Talsu kurši”. Pieejams: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/amatiermakslas-kolektivi/tautas-deju-kolektivi/videjas-paaudzes-deju-kolektivs-talsu-kursi/ [sk. 21.09.2020.].

[3] Alksne, G. Deja – tas ir prieks // Padomju Karogs, Nr.78 (1985. gada 29. jūnijs), 1.lpp.

[4] Valdmane Ingrīda. Ziedu mums nekad nav trūcis // Talsu Vēstis, Nr.45 (2000. gada 15. aprīlis), 3.lpp.

[5] Dienas Mediji (2010). Kate vēros, lai Niks nenokavē iznācienu. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/sodien-laikraksta/kate-veros-lai-niks-nenokave-iznacienu-741184 [sk. 21.09.2020.].

[6] Apbalvoti ar goda rakstu // Padomju Karogs, Nr.73 (1980. gada 17. jūnijs), 1.lpp.

[7] Adiņš, I. Deju vējos dvēsele kaist // Padomju Karogs, nr.40 (1988. gada 2. aprīlis), 3.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .