Dzintra Vīriņa 2017. gadā pie viena no saviem darbiem Liepājas Universitātes mākslas gaiteņa atklāšanas pasākumā (foto no httpswww.liepajniekiem.lvzinaskulturvidekulturaar-dzintras-virinas-darbiem-atklaj)


Dzintra Vīriņa

(Vandzene)

(1955. gada 4. februāris)

māksliniece, grafiķe, vizuālās mākslas pedagoģe

Dzimusi Vandzenē.

Dzintra Vīriņa 1977. gadā beigusi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas dekoratoru nodaļu un iestājusies Latvijas Mākslas akadēmijā grafikas nodaļā. 1983. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju.[1]

1983. gadā sākusi strādāt Liepājas mākslas skolā par zīmēšanas un gleznošanas skolotāju. 1991. gadā sākusi strādāt Liepājas Universitātē par lektori mākslas programmās, mācot zīmēšanu, grafiku un burtu mācību.[2] 2003. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā.[3]

Izstādēs piedalās kopš 1985. gada ar kolorētiem zīmējumiem un grafikas darbiem.[4] Piedalījusies arī novada mākslinieku darbu izstādēs.

Dzintra Vīriņa ir arī grāmatu ilustratore. Ilustrējusi 22 grāmatas, 16 no tām ir Ērika Kūļa grāmatas.[5] Kopš 1996.gada Ēriks Kūlis sarakstījis vairāk nekā simts pasaku, kas gadu gaitā izdotas vairākās grāmatās. Visām šīm grāmatām ilustrācijas zīmējusi Dzintra Vīriņa.[6]

Izstādes atklāšanā Zvejniecības un kuģniecības muzejā 2002. gadā māksliniece atzinusi:[7] 

"Ērika [Kūļa] pasaku valoda ir tik tēlaina un ietilpīga, ka māksliniekam praktiski nav nekādu grūtību ilustrēt vai katru rindkopu."

2008. gada decembrī Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā bija skatāmi mākslinieces Dzintras Vīriņas zīmējumi rakstnieka Ērika Kūļa pasaku grāmatām par rūķiem. Izstādē bija ietverti oriģinālzīmējumi rakstnieka grāmatām, kas izdotas no 1996. līdz 2004. gadam. Sarunās ar izstādes apmeklētājiem māksliniece atzinusi, ka Ērika Kūļa pasaku grāmatas ir viegli un patīkami ilustrēt, jo tās ir interesantiem tēliem bagātas un ļoti labsirdīgas.[8]

2017. gadā Liepājas Universitātē ar docentes Dzintras Vīriņas kolorēto zīmējumu un grafikas darbu izstādi tika atklāts mākslas gaitenis. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane uzsvēra, ka  par Dzintras Vīriņas darbiem vienmēr ļoti priecājas, jo tie sniedz gan vieglumu, gan spēka sajūtu, kā arī tie rada lepnumu. Profesors Aldis Kļaviņš ir lepns par bijušo audzēkni un gremdējās atmiņās:[9] 

"Tā nopietnā meitene, kas šeit ir izlikusi darbus, īstenībā ir bijusi arī mana audzēkne. Biju programmas direktors un zīmēšanas skolotājs. Man ir patiess prieks par šādu bijušo audzēkni, kuras darbi ir izcili. Tie vienmēr ir apzīmogoti ar izcilību, jebkurš no Dzintras darbiem."

Dzintra Vīriņa izvairās no nosacīta, abstrakta zīmējuma. Attēli tiek ļoti smalki izzīmēti, tie ir bērnu fantāzijas rosinoši un katrai pasakai atbilstoši – vai nu romantiski, piemēram, "Rūķēnu pērļainais piedzīvojums", "Rūķēnu testaments", "Cik Ziemassvētku vecīšu vajag Rū pilsētai?" u.c., vai drastiski, piemēram, "Nikniķa un Spickažoka dēkas", "Nikniķa brīvība suņuburkšķos", vai nedaudz skumji un grūtsirdīgi - "Pasaka par skumjām" utt., bet sirsnības un mīļuma pilni.[10]

Māksliniece dzīvo Liepājā.[1] Lsm.lv (2015). Liepājas muzejā atklās trīs mākslinieču kopizstādi «DzDZ». Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/liepajas-muzeja-atklas-tris-maksliniecu-kopizstadi-dzdz.a145564/ [sk. 16.10.2020.].

[2] Turpat.

[3] Liepājas Universitāte (2017). Studiju virziena “Mākslas” raksturojums. Pieejams: https://www.liepu.lv/uploads/files/Makslas_2016__2017_st_g__ML.pdf [sk. 16.10.2020.].

[4] Lsm.lv (2015). Liepājas muzejā atklās trīs mākslinieču kopizstādi «DzDZ». Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/liepajas-muzeja-atklas-tris-maksliniecu-kopizstadi-dzdz.a145564/ [sk. 16.10.2020.].

[5] Turpat.

[6] Imbovica Indra. Dzintras Vīriņas ilustrācijas pasaku grāmatām // Kurzemes Vārds (2002. gada 10. maijs).

[7] Turpat.

[8] Liepajniekiem.lv (2008). Dzintras Vīriņas krāšņi zīmētie rūķi bibliotēkā. Pieejams: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/dzintras-virinas-krasni-zimetie-ruki-biblioteka/ [sk. 16.10.2020.].

[9] Liepajniekiem.lv (2017). Ar Dzintras Vīriņas darbiem atklāj Liepājas Universitātes mākslas gaiteni. Pieejams: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/ar-dzintras-virinas-darbiem-atklaj-liepajas-universitates-makslas-gaiteni/ [sk. 16.10.2020.].

[10] Imbovica Indra. Dzintras Vīriņas ilustrācijas pasaku grāmatām // Kurzemes Vārds (2002. gada 10. maijs).

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .