Ansis Zeltiņš (foto no httpsrop.lvlvjaunumi6387-rigas-brivostai-jauns-parvaldnieks-ansis-zeltins.html)Ansis Zeltiņš

(Talsi)

(1975. gada 18. aprīlis)

kuģu vadītājs, jūrniecības darbinieks, Rīgas brīvostas pārvaldnieks

Dzimis Talsos.[1]

Ansis Zeltiņš mācījies Latvijas Jūras akadēmijā un to pabeidzis 1998. gadā.[2] Studējis Salfordas universitātē Lielbritānijā un ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā.[3] 2000. gadā saņēmis Kuģa kapteiņa vecākā palīga diplomu.[4]

Bijis ārzemju tankkuģu kapteiņa 2. un 3. palīgs. Kopš 2000. gada – Latvijas Jūras administrācijas direktors. Kopš 2000. gada arī Latvijas Ostu padomes loceklis, Latvijas Jūrniecības vēstures izpētes atbalstītājs.[5]

Ansis Zeltiņš ieņēmis a/s «Latvijas dzelzceļš» padomes priekšsēdētāja amatu, SIA «Rīgas brīvostas flote» direktora un valdes locekļa amatus un strādājis par VAS «Latvijas Jūras administrācija» valdes priekšsēdētāja padomnieku.[6]

Guvis pieredzi, strādājot publiskajā sektorā gan Latvijā, gan ārpus tās.[7] Diplomātisko pieredzi ieguvis Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Briselē, strādājot transporta nozares padomnieka amatā.[8]

2017. gadā Ansis Zeltiņš tika ievēlēts Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatā.[9][1] Bernsone, I. (galv. red.) (2003). Latvijas jūrniecības vēsture 1950 – 2000. 193.lpp.

[2] Turpat.

[3] Ķīviča Anna. Rīgas brīvostas pārvaldnieks – rojenieks Ansis Zeltiņš // Talsu Vēstis, Nr.72 (2017. gada 30. jūnijs), 1.lpp.

[4] Bernsone, I. (galv. red.) (2003). Latvijas jūrniecības vēsture 1950 – 2000. 193.lpp.

[5] Turpat.

[6] Ķīviča Anna. Rīgas brīvostas pārvaldnieks – rojenieks Ansis Zeltiņš // Talsu Vēstis, Nr.72 (2017. gada 30. jūnijs), 1.lpp.

[7] Turpat.

[8] Pašvaldības aģentūra Rīgas pilsētas arhitekta birojs. Ansis Zeltiņš. Pieejams: http://arhitekts.riga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=740:ansis-zeltins&catid=155&Itemid=509 [sk. 08.12.2020.].

[9] diena.lv (2017). Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatā ievēlēts Ansis Zeltiņš. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/rigas-brivostas-parvaldnieka-amata-ievelets-ansis-zeltins-14177288 [sk. 08.12.2020.].

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .