Lolita Zikmane 2018. gadā savas izstādes ''Lolita Zikmane. Grafika un gleznas. Viss ir viss'' atklāšanā Kuldīgas novada muzejā, foto -Zane Dzelstiņa (foto no kuldiga.lv)


Lolita Zikmane

(Ģibuļi)

(1941. gada 4. jūnijs)

grafiķe, gleznotāja

Dzimusi Rīgā, taču kara gados ģimene pārcēlusies uz Talsiem. Lolita Zikmane ir mākslinieces Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas māsa.[1]

1954. gadā beigusi Pastendes pamatskolu.[2]

1959. gadā beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās tēlniecības nodaļu, 1965. gadā – Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu.[3]

Strādā oforta tehnikā.[4] Papildus stājgrafikai mākslinieces daiļradē nozīmīgu lomu ieņem arī glezniecība, plakātu māksla, lietišķā grafika un grāmatu ilustrēšana. Viņa veidojusi arī ilustrācijas Kārļa Skalbes pasakām.[5]

Viņas darbu mākslas zinātnieks Andrejs Ģērmanis žurnālā „Lauku Dzīve” raksturojis sekojoši:[6] 

"Lolita Zikmane ir smalka dabas vērotāja, kura par savu grafikas darbu objektu nereti izvēlas parastu krūmu, galdu pagalmā, ziedu vai dzelzs priekšmetu, kas disharmonē ar apkārtējo ainavu. Piebildīsim, ka ikdienišķo priekšmetību Lolita Zikmane piesātina ar lirisku dvesmu, jo pati ir caurcaurēm liriķe. Viņas grafikas lapās nav izteiktu industriālu motīvu un modernas celtniecības patosu, taču tajās katrā ziņā ir mūsdienu cilvēku izjūtas par dabas norisēm, par veco un aizejošo, par lietām, kas mums apkārt."

Izstādēs piedalās kopš 1962. gada. Personālizstādes bijušas vairākās Latvijas pilsētās, gan ārpus Latvijas, piemēram, Viļņā, Tallinā, Stokholmā un citur.[7]

1968. gadā saņēmusi diplomu I Tallinas grafikas triennālē, bet 1977. gadā – otru galveno prēmiju IV Tallinas grafikas triennālē. 1980. gadā saņēmusi vienu no desmit prēmijām VI starptautiskajā grafikas triennālē „Intergrafika” Berlīnē, kā arī 1981. gadā – vienu no trim galvenajām prēmijām I Baltijas republiku grāmatu mākslas triennālē “Viļņa–81”. 1983. gadā saņēmusi otru galveno prēmiju I Rīgas miniatūrgrafikas triennālē. Apbalvota ar Mākslinieku savienības diplomu un balvu par 1979. gada labāko jaunrades sasniegumu. 2017. gadā saņēmusi simpātiju balvu konkursā "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" no Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa par gleznu "Vakara migla".[8]

Kopš 1970. gada - Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Jelgavas Mākslinieku biedrībā kopš 2009. gada.[9]

1987. gadā tika izdota Lolitas Zikmanes grāmata „Grafika”.[10]

Laikrakstā „Talsu Vēstis” Ilzes Kārkluvalkas rakstā 2007. gadā par Lolitas ZIkmanes mākslu lasāms:[11] 

"[..] Pētot šos darbus un pazīstot autores māsas, spārenieces Ritmas Lagzdiņas māksliniecisko rokrakstu, nevar nesalīdzināt abām piemītošo precizitāti, smalkumu, pietāti pret attēloto objektu vai ainavu. Tā varbūt mīkstiem soļiem dabā atnāk Jāņu laiks, neko neprasot un nepārkārtojot pa savam, bet ļaujot visam notikt, nomaļus vērojot, cik saskanīgi viss pasaulē iekārtots. Tas viņām no tēva, smalka kokamatnieka. Talsu novada muzejam māksliniece uzdāvināja divus sava tēva kokā darinātus šķīvjus."

Guntis Švītiņš izstādes „atSkatoties” kurators Latvijas Mākslinieku savienības interneta vietnē 2011. gadā rakstījis:[12] 

"1970. gados Lolita Zikmane kopā ar citiem tā laika jaunajiem grafiķiem veidoja nozīmīgu pienesumu Latvijas mākslā. Emocionālais un jūtīgais pasaules tvērums un sievišķīga elegance dominēja tā laika grafikas lapās. Šo neparasto skatījumu papildināja arī augsti profesionālais tehniskais sniegums, kurš fascinēja ne tikai vietējos oforta speciālistus, bet arī mākslas pazinējus ārvalstīs. [..] Paralēli grafikai Lolita Zikmane nereti strādāja arī ar temperu, tā veidojot tādu kā līdzsvarotu punktu starp melni baltu un krāsainu pasauli. Kopš 2000. gadu sākuma māksliniece galvenokārt glezno. Pārsvarā tās ir ainavas un klusās dabas, kuras vēsta par dabas noskaņām, mākslinieces sajūtām un detaļu romantiku."

2018. gada augustā Kuldīgas novada muzejā tika atklāta Lolitas Zikmanes izstāde „Lolita Zikmane. Grafika un gleznas. Viss ir viss”. Tajā tika izstādītas gan grafikas, gan gleznas. Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis atklājis:[13] 

"[..] Lolitas Zikmanes darbos atklājas mākslinieces filozofija priecāties par katru mirkli, kuru mēs piedzīvojam. M. Brancis atzīmē, ka māksliniecei ir apbrīnojama spēja pacelt dzīvi apgarotības līmenī. Viņas darbos katrai detaļai ir liela nozīme, kā ūdens piliens, kurā saskatāma visa jūra."

No 1966. gada dzīvo Jelgavā.[14][1] Haļāpina Taira. Pie Lolitas Zikmanes // Padomju Karogs, Nr.44 (1981. Gada 11. aprīlis), 3.lpp.

[2] Turpat.

[3] Jelgavas Mākslinieku biedrība. Lolita Zikmane. Pieejams: http://jelgavart.lv/makslinieki-a-z/lolita-zikmane/ [sk. 11.02.2021.].

[4] Turpat.

[5] Kļava Gunārs.  Autogrāfs „Liesmai” // Liesma, Nr.7 (1984. gada 1. jūlijs), 10.lpp.

[6] Ģērmanis Andrejs // Lauku Dzīve, Nr.6 (1982. gads).

[7] Jelgavas Mākslinieku biedrība. Lolita Zikmane. Pieejams: http://jelgavart.lv/makslinieki-a-z/lolita-zikmane/ [sk. 11.02.2021.].

[8] Turpat.

[9] Turpat.

[11] Kārkluvalka Ilze. Grafiķe Lolita Zikmane pārsteidz ar gleznām // Talsu Vēstis, Nr.67 (2007. Gada 12. jūnijs), 2.lpp.

[12] LMS galerija (2011). Lolitas Zikmanes izstāde „atSkatoties”. Pieejams: http://lmsgalerija.lv/index.php/cat_id/134/t/lolita%2Bzikmane [sk. 11.02.2021.].

[13] Kuldīgas novada pašvaldība (2018). Izstādes „Lolita Zikmane. Grafika un gleznas. Viss ir viss” atklāšana. Pieejams: https://kuldiga.lv/galerijas1/event/lolitas_zikmanes_izstades_atklasana_2018#0 [sk. 11.02.2021.].

[14] Jelgavas Mākslinieku biedrība. Lolita Zikmane. Pieejams: http://jelgavart.lv/makslinieki-a-z/lolita-zikmane/ [sk. 11.02.2021.].

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .