Alfrēds Cipels

(Talsi)

(1930. gada 16. maijs)

skolotājs, literāts, grāmatu autors

Pseidonīms – A la Fredī.[1]

Dzimis Valdemārpilī.[2]

Mācījies Talsu vidusskolā. Vēlāk ieguvis filologa, latviešu valodas un literatūras skolotāja diplomu.[3]

No 1955. gada līdz 1957. gadam strādājis Kubalu skolā par skolotāju. 1957. gadā ticis iecelts par Mazirbes septiņgadīgās skolas direktoru. Laikā no 1962. gada līdz 1990. gadam darbojies Talsu 1. vidusskolā.[4]

Dzied Talsu tautas nama vīru korī „Dziedonis” jau vairāk nekā 30 gadus.[5]

Senioru balles deju kluba „Tango” dibinātājs.[6] Klubs dibināts 2010. gadā.[7]

2010. gadā izdevis dzejas krājumu „Sirdspuksti” (ar pseidonīmu A la Fredī).[8]

Ilgonis Bērsons grāmatā “Segvārdi un segburti: noslēpumi un meklējumi” par Alfrēda Cipela 2010. gadā izdoto grāmatu rakstījis:[9]

"“Sirdspukstos” ir autobiogrāfija, liriski un satīriski dzejoļi, novele, daudzi fotoattēli, arī zīmējumi. Krājumā ir divi tāmnieku izloksnē rakstīti dzejoļi. [..] Uz manu sešdesmit gadu jubileju 1991. gadā A la Fredī pasniedza dzejoli “Vecums” (1971), tas ievietots grāmatā. Reiz kādās viesībās šo dzejoli dzirdēju aktiera priekšnesumā – kā Valda Artava darbu…"

Žurnāliste Dace Mieriņa laikrakstā „Talsu Vēstis” 2015. gadā rakstījusi:[10]

"Pirms jaunā mācību gada, lietainajā 28. augustā, bija godi — svinīgi atklāja rekonstruēto gājēju celiņu pie Talsu Valsts ģimnāzijas. Par godiem tos nodēvēja viens no ieceres autoriem, kādreizējais mācību iestādes pedagogs Alfrēds Cipels. [..] „Šie nav svētki, šie ir godi! Senčiem bija godi! Cēla goda vārtus, bija goda mielasts, vilka goda drānas, tā ka arī mums šodien ir lieli godi!” uzsvēra Alfrēds Cipels, sakot, ka senloloto ieceri – celiņa sakārtošanu – izdevies realizēt ar Talsu novada domes un pilsētas pārvaldes atbalstu."


[1] Bērsons, I. (2014). Segvārdi un segburti: noslēpumi un meklējumi. Pirmā grāmata. 46.-47.lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] Talsu novads. Vīru koris „Dziedonis”. Pieejams: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/amatiermakslas-kolektivi/kori/viru-koris-dziedonis/ [sk. 23.02.2021.].

[6] Valdemāre Melita. Aizvadīts «Baltā valša vakars» — Talsu balles deju kluba «Tango» desmit gadu jubileja // Talsu Vēstis, Nr.19 (2020. gada 6. marts), 6., 10.lpp.

[7] Talsu Tautas nams. Senioru balles deju klubs „Talsu Tango”. Pieejams: https://www.tautasnams.lv/senioru-musdienu-deju-klubs-tango/ [sk. 23.02.2021.].

[8] Bērsons, I. (2014). Segvārdi un segburti: noslēpumi un meklējumi. Pirmā grāmata. 46.-47.lpp.

[9] Turpat.

[10] Mieriņa Dace. Celiņš uz zināšanu krātuvi gludi nobruģēts // Talsu Vēstis, Nr.97 (2015. gada 31. augusts), 1., 3.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .