Māris Grosbahs

(Roja)

(1971. gada 6. janvāris)

vides mākslinieks, tēlnieks

Māris Grosbahs 1997. gadā ieguvis mākslas bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, studējot profesora Pētera Martinsona meistardarbnīcā. 1998. gadā ieguvis pilnu stipendiju mākslas studijām Humbolta Universitātē ASV. Izglītību turpinājis Kalifornijas Universitātē ASV, paralēli tur strādājis arī kā asociētais pasniedzējs. 2003. gadā ieguvis Telpiskās mākslas maģistra grādu.[1]

Laikraksta “Talsu Vēstis” 2003. gada numurā Māris Grosbahs atklājis:[2] 

"Kad pēc 9. klases iestājos Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā, pirmajā zīmēšanas stundā pasniedzējs pienāca pie manis un, apskatījis zīmējumu, jautāja, no kurienes esmu. Atbildēju: “Es i no Roj!”- “Nu, tad brauc atpakaļ uz savu Roj, ko tu te meklē? Zīmēt tu nemāki,” noteica pasniedzējs. Pirmā pusgada beigās viņš mani minēja jau citiem par paraugu. Bet pirms tam arī Rojas vidusskolā biju zīmējis, gleznojis, lipinājis māla skulptūriņas, plastilīna pilis, zvērus un karavīrus. Varbūt tieši tāpēc nolēmu kļūt par mākslinieku, ka vecākie brāļi taisīja labāk nekā es. Mums katram bija sabūvētas lielas plastilīna pilis."

Biedrības „Mākslas grupa Roku” valdes priekšsēdētājs.[3]

Kopš 2003. gada – Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.[4] Starpnozaru mākslas grupas "Serde" biedrs.[5]

Pateicoties Māra Grosbaha radošajai un organizatoriskajai aktivitātei, no 1997. līdz 2006. gadam Rojā darbojās Starptautiska mākslas laboratorija „ROJARAKU“ ar ikgadēju simpoziju, kas bija unikāla iniciatīva Latvijas mazpilsētai. Mākslinieks piedalījies daudzos mākslas simpozijos un izstādēs Latvijā, Lietuvā, Šveicē un ASV. Māris Grosbahs ir veidojis arī scenogrāfiju režisores E. Cērpas izrādēm Jaunajā Rīgas teātrī - „Ūdens atmiņa” un „Maigums”.[6]

Daļēji balstoties „ROJARAKU” pieredzē, tika izveidots arī kino un mākslas festivāls „ROJAL”, kura ietvaros darbojas arī mākslas laboratorija. Māris Grosbahs ir mākslas laboratorijas „ROJAL” kurators.[7][1] Dienas Mediji (2009). Rīgas mākslas telpā atklās Ivara Drulles un Māra Grosbaha izstādi „Parādība”. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/rigas-makslas-telpa-atklas-ivara-drulles-un-mara-grosbaha-izstadi-paradiba-657273 [sk. 01.03.2021.].

[2] Balode Mairita. Mākslinieks par spīti brāļiem un burtam „r” // Talsu Vēstis, Nr.97 (2003. gada 23. augusts), 5.lpp.

[3] Grosbahs Māris. Atskats uz Mākslas laboratoriju „ROJAL” // Banga, Nr.19 (2013. gada 11. oktobris), 3.lpp.

[4] Latvijas Radošo savienību padome. Māris Grosbahs. Pieejams: http://www.makslinieki.lv/profile/M%C4%81ris-Grosbahs/ [sk. 01.03.2021.].

[5] Dienas Mediji (2009). Rīgas mākslas telpā atklās Ivara Drulles un Māra Grosbaha izstādi „Parādība”. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/rigas-makslas-telpa-atklas-ivara-drulles-un-mara-grosbaha-izstadi-paradiba-657273 [sk. 01.03.2021.].

[6] Turpat.

[7] Grosbahs Māris. Atskats uz Mākslas laboratoriju „ROJAL” // Banga, Nr.19 (2013. gada 11. oktobris), 3.lpp.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .