Gusts Kīšs 

(Dundaga)

(1855. gada 18. marts – 1901. gada 27. oktobris) 

tālbraucējs kapteinis, apbalvots ar Sv. Staņislava un Sv. Annas ordeņiem

Gusts Kīšs vairākos avotos locīts dažādi, piemēram, Gustavs Kīšs, Gustavs Kīss.

Dzimis Dundagā.

Mācījies Dundagas (Ģipkas) jūrskolā, pēc tam - Rīgas jūrskolā, to absolvējot 1883. gadā.[1]

Laikā no 1884. gada līdz 1897. gadam bijis zelta atradņu īpašnieka A. Sibirjakova kuģu kapteinis Baltajā jūrā. Gusts Kīšs Veicis pasta un pasažieru kuģu reisus no Pečoras un Arhangeļskas uz Pēterburgu. Vairākkārt vadījis kuģus ar Sibīrijas precēm uz Rietumeiropas ostām.[2]

Gusts Kīšs apbalvots ar Sv. Staņislava un Sv. Annas ordeņiem.[3][1] Bernsone, I. (galv. red.) (1998). Latvijas jūrniecības vēsture :1850-1950. 79.lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.


Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2021


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko Dižļaužu vārdnīcu un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .