Kontakti

Rekvizīti –

Talsu novada pašvaldība
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Reģ. Nr. 90009113532
A/S SEB Talsu filiāle
Konts: LV49UNLA0028700130033

Abonements, lasītava – 25676733; e-pasts: tgb_gramata@talsi.lv

Administrācija – 63291595
e-pasts - biblioteka@talsi.lv; tgbinfo@talsi.lv

Novadpētniecības lasītava - 63291597; e-pasts: novadpetnieciba@talsi.lv

Talsu Galvenā bibliotēka

Adrese: Brīvības iela 17a, Talsi LV-3201 .